Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir modernizēt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomas – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, ietvaros, tādējādi veicinot OSI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Projekta numurs 1.1.1.4/17/I/007
Projekta īstenošanas vieta Aizkraukles iela 21 un Stāmerienas iela, Rīga
Projekta realizēšanas laiks 01.05.2017. – 31.12.2020.
Projekta vadītāji Dace Kārkle, Edīte Barkāne
Kopējās projekta izmaksas 11 328 929 EUR (ERAF finansējums – 8 147 502 EUR)

Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības:

  • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde un modernizācija farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes un fitoķīmijas jomā
  • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Stāmerienas ielā, Rīgā
  • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Publicēts 03.11.2017.