Uz fragmentu pieejas balstīta zāļu vielu atklāšanas metode, izmantojot KMR aktīvas zondes

PostDoc

Projekta mērķis – jaunu, uz kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas (KMR) balstītu, zāļu vielu atklāšanas metožu izstrāde. Piedāvātā metožu izstrāde ir nozīmīga, jo tā ļaus paātrināt un padarīs lētāku jaunu zāļvielu izveidošanu. Piedāvātās metodes potenciāli ļaus uzlabot arī jau tirgū esošas zāļvielas, paaugstinot to efektivitāti un selektivitāti un samazinot blaknes.

Pēcdoktorants Dr. chem. Ansis Maļeckis
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Aigars Jirgensons

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 3 zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/381
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 10.06.2019.