Paveiktais laika periodā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sintezēti pirmie uz 6-amino-1,4-diazepāna būvbloka bāzētie lantanīdu ligandi. Sācies darbs pie lantanīndu kompleksu sintēzes, izdalīšanas un KMR pētījumiem. Noskaidrots ka lantanīdu un 6-amino-1,4-diazepāna bāzētu ligandu kompleksi bāziskā un neitrālā vidē ir kinētiski un termodinamiski stabili;
  • pabeigta 4-fluoroindola-4-13C sintēze un indola-4-13C sintēze. Iegūtie vielu daudzumi (100 mg un 200 mg) pietiekami, lai veiktu proteīnu “cell-free” sintēzi un proteīnu KMR eksperimentus. Turpināts darbs pie 7-fluoroindola-7-13C un indola-7-13C sintēzes. Tiek pētītas divas alternatīvas sintēzes pieejas: izmantojot (tBu)2PO- kā aizsrggrupu/virzošo grupu, un veicot vairumu sintēzes soļu ar neaizsargātiem pirola atvasinājumiem;
  • sintezēti un izdalīti lantanīdu un iepriekš iegūto 6-amino-1,4-diazepāna ligandu kompleksi. Sintezēti lantanīdu kompleksu α-metoksi-α-trifluorofeniletiķskābes (Mošera) amīda atvasinājumi;
  • pabeigta 7-fluoroindola-7-13C sintēze un indola-7-13C sintēze. Veikta pilna starpsavienojumu raksturošana;
  • lai atrisinātu lantanīda centra hiralitātes problēmu, sintezēti analogi ligandi, kas –N(CH2COOH)2 fragmenta vietā satur hirālu –N(CH(CH3)COOH)2 Iegūti atbilstoši lantanīdu kompleksi. Izmantojot KMR analīzi, noskaidrots, ka modificētie kompleksi ieņem vienu diastereomēro formu, attiecīgi šādas struktūras ir piemērotas proteīnu funkcionalizēšanai un tālākiem paramagnētiskā KMR pētījumiem.

Publicēts: 10.06.2020.