Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– pabeigta 4,4’-difluoro-L-valīna-4,4’-13C-15N un 5,5’-difluoro-L-leicīna-5,5’-13C-15N sintēzes izstrāde. Izmantojot izstrādāto sintēzes metodi sākotnēji no neiezīmētām izejvielām iegūti ~200 mg 4,4’-difluoro-L-valīna un ~200 mg 5,5’-difluoro-L-leicīna. Šie savienojumi tiks izmantoti, lai sākotnēji optimizētu proteīnu “cell-free” sintēzi;

– izmantojot 13C iezīmētu dietilmalonātu un 15N azīdu iegūti ~250 mg 5,5’-difluoro-L-leicīna-4,4’-13C-15N;

– pabeigta visu svarīgāko 13C/19F iezīmētu indolu sintēzes sekvences soļu izstrāde. Šo savienojumu sintēzē tiks izmantots oglekļa dioksīds 13C kā lēts un pieejams 13C izotopa avots;

– izstrādāts sintēzes plāns lantanīdu saturošu paramagnētisko KMR reaģentu sintēzei. Pirmā paramagnētisko KMR reaģentu sērija ir balstīta uz jau plaši izmantotās dipikolīnskābes bāzes. Otra sērija ir balstīta uz iepriekš neizpētītas 6-amino-1,4-diazepāna bāzes;

– pabeigta četru dipikolīnskābes atvasinājumu sintēze. Iegūtie savienojumi nosūtīti Prof. Gottfrīdam Ottingam (Austrālijas Nacionālā Universitāte), kur tie tiek izmantoti paramagnētisko lantanīdu centru imobilizēšanai uz proteīnu virsmas un tālākiem proteīnu kodolu magnētiskās rezonanses (KMR) pētījumiem.

Publicēts: 10.12.2019.