Paveiktais laika periodā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • veikta optimizācija cisteīna un cisteīna atvasinājumu reakcijai ar iepriekš sintezētajiem proteīniem, kas uz virsmas satur diciānopiridīna atlikumu. Tika noteikts, ka, lai panāktu pieņemamu reakcijas ātrumu, nepieciešama augsta sāls un aminotiola koncentrācija;
  • uzsākts darbs, lai apkopotu iepriekš iegūtos rezultātus publikācijā. Notiek literatūras izpēte un tiek atkārtoti proteīnu cell-free sintēzes eksperimenti;
  • šobrīd turpinās darbs, lai attīstītu jaunas KMR metodes, lai izmantotu sintezētās fluorētās aminoskābes strukturālajā bioloģijā un medicīnas ķīmijā. Paredzams ka sintezētās fluorētās aminoskābes izmantojamas kā ļoti jutīgi indikatori, lai konstatētu un analizētu ligandu un zāļu vielu fragmentu saistīšanos ar mērķa proteīnu, kā arī proteīnu trešējās struktūras izmaiņas.

Publicēts: 10.06.2022.