Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veikta literatūras izpēte un apkopotas 15N/13C/19F iezīmētu aminoskābju sintēzes metodes. Izstrādāts sintēzes plāns, lai iegūtu 4-fluoro-fenilalanīnu-4-13C. Sākts darbs ar 13C-neiezīmētiem reaģentiem, lai izstrādāto sintēzes plānu attīstītu par praktisku un efektīvu sintēzes metodi;

– izstrādāts sintēzes plāns, lai iegūtu 4,4’-difluoro-L-valīnu-4,4’-13C-15N un 5,5’-difluoro-L-leicīnu-5,5’-13C-15N, izmantojot 13C iezīmēu dietilmalonātu un 15N azīdu kā pieejamas KMR aktīvu izotopu saturošas izejvielas. Sākts darbs ar 13C-neiezīmētiem reaģentiem, lai izstrādāto sintēzes plānu attīstītu par praktisku un efektīvu sintēzes metodi;

– pabeigts darbs pie 4-fluoro-fenilalanīna-4-13C sintēzes izstrādes, izmantojot 13C neiezīmētus reaģentus. Uzsākts darbs ar 13C iezīmētu izejvielu;

– turpinot praktisku darbu pie 4,4’-difluoro-L-valīna-4,4’-13C-15N un 5,5’-difluoro-L-leicīna-5,5’-13C-15N sintēzes noskaidrots, ka sākotnēji plānotā C-F saites veidošanas metodoloģija šajā gadījumā nedod vēlamo rezultātu, un ka sākotnējā sintēzes plānā nepieciešamas korekcijas. Pārbaudīta virkne citu pieeju C-F saites veidošanai. Atrasti reakcijas apstākļi, kas dod labus rezultātus;

– pabeigta  4-fluoro-fenilalanīna-4-13C sintēze. Iegūtais savienojums nosūtīts Prof. Gottfrīdam Ottingam (Austrālijas Nacionālā Universitāte), kur tas tiek izmantots proteīnu cell-free sintēzei un turpmākiem proteīnu KMR pētījumiem.

Publicēts: 10.09.2019.