Paveiktais laika periodā no 01.12.2021. līdz 28.02.2022.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • pabeigta diazepāna-oksadiazola lantanoīdu ligandu sintēze un apkopotas eksperimentālās procedūras un analītiskie dati. Uzsākta β-cisteīna un citi cisteīna atvasinājumu sintēze, kas nepieciešami turpmākiem proteīnu marķēšanas eksperimentiem;
  • sadarbībā ar prof. G. Ottingu (Austrālijas Nacionālā Universitāte) veikti cell-free proteīnu sintēzes eksperimenti. Aizstājot naturālās aminoskābes are fluorētajiem analogiem, visos gadījumos cell-free sintēze izrādījās veiksmīga un tika iegūti mērķproteīna paraugi ar labiem iznākumiem. Uzsākti masspektrometrijas pētījumi;
  • masspektrometrijas pētījumos noskaidrots, ka cell-free sintēzē aizstājot leicīnu ar trifluoroleicīnu iegūts GB1 proteīns ar samērā zemu trifluoroleicīna saturu un, attiecīgi, zemu parauga homogenitāti. Noskaidrots arī, ka trifluoroleicīnu saturošais proteīna paraugs ir samērā nestabils un samērā īsā laikā proteīns izgulsnējas no šķīduma. Izmantojot difluoroleicīnu un tā deiterētos analogus, iegūts jau labāks rezultāts.

Publicēts: 10.03.2022.