Amiloīdu šķērs-mijiedarbību mehānisma strukturālie un kinētikas pētījumi

PostDoc

Projekta mērķis – pētīt ar neirodeģeneratīvajām slimībām saistīto proteīnu s100A9, alfa-sinukleīna un beta-amiloīda fibrillu veidošanās un šķērs-mijiedarbību mehānismu un struktūru.

Pēcdoktorants Dr. chem. Zigmantas Toleikis
Zinātniskais konsultants Prof. Kristaps Jaudzems

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • 2 zinātniskās publikācijas augstas kvalitātes zinātniskajos žurnālos
  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/374
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 09.12.2018.