Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

– apgūta α-sinukleīna un proteīna s100A9 fibrilu raksturošana, izmantojot Furjē transformāciju infraskarkano (FTIR) spektroskopiju;

– cietvielu KMR spektroskopijas pētījumu vajadzībām tika iegūtas trīskārši iezīmētas proteīna s100A9 fibrilas, kurās ogleklis, slāpeklis un ūdeņradis aizstāti ar 13C, 15N un smagā ūdeņraža (D) atomiem (CND s100A9);

– veikta fibrilu veidošanās procedūra, proteīnu 3 dienas inkubējot 37 °C temperatūrā, tad 1 dienu 45 °C temperatūrā. Fibrilu sekmīga veidošanās paraugā tika apstiprināta ar AFM metodi;

–  proteīna CND s100A9 fibrilas tika sapakotas 1,3 mm cietvielu KMR spektroskopijas rotācijas iekārtā un analizētas ar maģiskā leņķa griešanas (MAS) cietvielu KMR spektroskopijas metodi;

–  vēlreiz veikta proteīna CND s100A9 ekspresija un attīrīšana. Šajā gadījumā proteīna ekspresijas rezultātā tika iegūts 2–3 reizes vairāk proteīna, tādējādi ļaujot iegūt proteīnu CND s100A9 ar daudz augstāku tīrību;

– MAS cietvielu KMR spektroskopijai sagatavoti 2 paraugi – proteīna šķīdumi ar koncentrāciju 0,46 mM un 0,26 mM 3 dienas tika pakļauti agregācijai 37 °C temperatūrā.

Publicēts: 10.12.2019.