Paveiktais laika periodā no 01.12.2018. līdz 28.02.2019.

1.1. aktivitāte. Proteīnu paraugu sagatavošana, amiloīdu izgulsnējumu veidošanās un šķērs-mijiedarbību strukturāla un kinētikas raksturošana

Uzsākot projektu,  veikta literatūras izpēte par metodēm s100A9 un alfa sinukleīna (a-syn) proteīnu iegūšanai (ekspresija un attīrīšana). Izvēlēta metode s100A9 proteīna ekspresijai un optimizēti ekspresijas apstākļi. Proteīna attīrīšanai izvēlēta jonu apmaiņas un hidrofobo mijiedarbību hromatogrāfija, kā arī gēla filtrēšana.  A-syn attīrīšanai izvēlēta metode ar 3-4 soļiem, kas ietver piemaisījumu izgulsnēšanu, paraugu karsējot, jonu apmaiņas hromatogrāfiju un gēla filtrāciju. Tālāk pārbaudīta S100A9 ekspresija minimālā barotnē (M9) pie dažādām temperatūrām (20 ° C, 25 ° C, 30 ° C) pēc proteīna ekspresijas indukcijas.

S100A9 ekspresija lielākā daudzumā un attīrīšana tika veikta janvārī.  Tīrākais proteīns tika iegūts, attīrot s100A9 no inklūzijas ķermeņiem (agregētais proteīns šūnā), pielietojot proteīna refoldingu, jonu apmaiņas hromatogrāfiju un gēla filtrēšanu.

Februārī tika optimizēta a-syn ekspresija E. Coli BL21 (DE)* šūnās un a-syn attīrīšanas metode. E. Coli šūnas tika audzētas lizogēnajā barotnē (LB), autoinduktīvajā un M9 barotnē, lai salīdzinātu a-syn ekspresiju.

2.1. aktivitāte. Projekta tīmekļa vietne

Projekta tīmekļa vietnē https://www.osi.lv/projekti/amiloidu-skers-mijiedarbibu-mehanisma-strukturalie-un-kinetikas-petijumi/  09.12.2018. un 08.03.2019. ievietota informācija par projektu un pētniecības progresu pirmajos 3 īstenošanas mēnešos.

Publicēts: 08.03.2019.