Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 30.05.2019.

1.1. aktivitāte. Proteīnu paraugu sagatavošana, amiloīdu izgulsnējumu veidošanās un šķērs-mijiedarbību strukturāla un kinētikas raksturošana

Martā tika strādāts pie  α-sinukleīna attīrīšanas metodes uzlabošanas. Papildus solis proteīnu izgulsnēšanai ļāva paraugā atbrīvoties no lielākās daļas DNS. Šis attīrīšanas solis palīdzēja iegūt 90–95% tīru proteīnu īsākā attīrīšanas laikā, jo turpmāku attīrīšanu ar gēlfiltrāciju vairs nav nepieciešams veikt. Tīro proteīnu izmantoja, lai sāktu pētīt amiloīdu izgulsnējumu veidošanās kinētiku dažādos šķīduma apstākļos.

Aprīlī tika veikta sistemātiska kalcija un EDTA koncentrācijas ietekmes uz α-sinukleīna amiloīdu veidošanos analīze, turklāt tika novērota s100A9 proteīna ietekme uz α-sinukleīna stabilizāciju.

Maijā tika apgūta izmantot atomu spēka mikroskopijas (AFM) metode, lai analizētu amiloīdu fibrillas. Pirmais solis bija atrast apstākļus fibrillu pievienošanai aktīvajai silīcija oksīda virsmai. Otrais solis bija izpētīt, kā iestatīt AFM mikroskopu un skenēt virsmas, lai atrastu fibrillus. Pēdējais solis bija datu analīze, lai iegūtu labāku attēlu un definētu fibrillu izmēru.

2.1. aktivitāte. Projekta tīmekļa vietne

Projekta tīmekļa vietnē https://www.osi.lv/projekti/amiloidu-skers-mijiedarbibu-mehanisma-strukturalie-un-kinetikas-petijumi/  10.06.2019. ievietota informācija par projektu un pētniecības progresu otrajā īstenošanas ceturksnī.

Publicēts: 10.06.2019.