Paveiktais laika periodā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • pētīta proteīna s100A9 mijiedarbība ar α-sinukleīnu šķīdumā, izmantojot KMR spektroskopijas metodi. Iegūti un analizēti 15N iezīmēta proteīna s100A9 un tā maisījumu ar α-sinukleīnu KMR spektri. Eksperiments ļāvis identificēt tos proteīna s100A9 aminoskābju fragmentus, kuri izvēlētajos apstākļos (25°C, 50 mM Tris, 0,10 M NaCl, 2 mM CaCl2, pH 7,5) mijiedarbojas ar α-sinukleīnu;
  • veikti 15N iezīmēta proteīna s100A9 un α-sinukleīna agregācijas pētījumi 50°C temperatūrā, izmantojot KMR spektroskopijas metodi. Lai novērotu iespējamās signālu ķīmisko nobīžu izmaiņas un daļēji atšifrētos spektra, kas uzņemts 25°C temperatūrā, signālus attiecinātu uz spektru, kas iegūts 50°C temperatūrā, proteīna s100A9 un α-sinukleīna šķīduma spektri uzņemti 25, 29, 33, 37, 41 un 50°C temperatūrā;
  • dažādos apstākļos iegūto α-sinukleīna fibrilu morfoloģijas pētījumi veikti ar atomspēku mikroskopijas (AFM) metodi.

Publicēts: 10.06.2020.