Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • veikta 15N iezīmēta proteīna s100A9 ekspresija un attīrīšana, lai to tālāk izmantotu KMR spektroskopijas eksperimentos;
  • literatūrā ir pieejama informācija par dažādām α-sinukleīna attīrīšanas metodēm, kas var ietekmēt proteīna agregācijas norisi. α-Sinukleīna attīrīšana šajā pētījumā veikta 3 dažādos apstākļos;
  • pēc sildīšanas proteīns no iegūtajiem paraugiem izgulsnēts ar piesātinātu (NH4)2SO4 uz ledus un veikta granulēšana centrifugējot. No dažādiem paraugiem iegūtā proteīna tīrība – 80–90%;
  • veikti proteīna s100A9 agregācijas pētījumi šķīdumos ar KMR spektroskopijas metodi;
  • eksperimentu rezultātā identificēti agregācijas procesā visvairāk ietekmētie aminoskābju fragmenti, tādējādi norādot tās proteīna daļas, kas iesaistās oligomēru rašanās procesā.

Publicēts: 10.03.2020.