Vadošais zāļvielu atklāšanas un izstrādes centrs Baltijā

Pētniecība

Pakalpojumi

Laboratorijas

Pētījumi organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā
un bioorganiskajā ķīmijā

Jaunumi