Trīs OSI pētniekiem – Pēterim Trapencierim, Renātei Melngailei un Elīnai Līdumniecei – piešķirtas LZA balvas

2024. gada 16. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja trīspadsmit vārdbalvu, to vidū – sešas jaunajiem zinātniekiem, piešķiršanu.

Gustava Vanaga balvu par sasniegumiem ķīmijas zinātnē un darbu kopu “Aziridīnkarbonskābju būvbloki jaunu pretvēža zāļu meklējumos” piešķīra OSI vadošajam pētniekam  Dr. chem. Pēterim Trapencierim.

Peteris Trapencieris

LZA balvas jaunajiem zinātniekiem saņems divas OSI jaunās zinātnieces.

Ph.D. Renātei Melngailei par promocijas darbu “Fluormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde”piešķirta Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā. Vadītājs LZA korespondētājloceklis Jānis Veliks (OSI).

Renāte Melngaile

Ph.D. Elīnai Līdumniecei par darbu “Malārijas enzīmu inhibitoru izveide” piešķirta Solomona Hillera balva jaunajiem doktoriem biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē. Vadītājs LZA īstenais loceklis prof. Aigars Jirgensons (OSI).

Elina Līdumniece

Sirsnīgi sveicam!

Plašāka informācija pieejama LZA tīmekļvietnē.