OSI zinātniekiem pasniegtas LZA balvas par nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē 2023. gadā

LZA nozīmīgākie sasniegumi
23. februārī (2024) svinīgā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) pasniedza balvas 2023. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoriem. Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētniekiem šis gads bijis ražīgs. Par augstvērtīgiem pētījumiem jaunu zāļvielu atklāšanas un sintēzes metodoloģijas izstrādes jomās OSI pētnieki apbalvoti gan ar nozīmīgākā gada sasnieguma balvām, gan LZA prezidenta Atzinības rakstiem.

Balvas par 2023. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē laureāti

Izstrādāts jauns reaģents fluoru saturošu molekulu iegūšanai

Dr. Jānis Veliks kopā kolēģiem no OSI – Ph.D. Nagarajan Ram Kumar, Dr.chem. Larisu Baumani un BIOR – Dr. chem. Dzintaru Začu par jauna, daudzsološa reaģenta izstrādi ērtai fluoru saturošu organisko savienojumu iegūšanai godalgoti ar gada nozīmīgākā sasnieguma zinātnē balvu. Pasniedzot balvu, A/S “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Juris Bundulis teica:

“Jūs esat iedevuši rīku kā radīt jaunus, cilvēkiem tik ļoti nozīmīgus medikamentus! Es nešaubos ne brīdi, ka mēs drīz Latvijā atgriezīsimies pie tiem laikiem, kad Latvijā tiks ne tikai radīti, bet arī novesti līdz galaproduktam jauni, oriģināli medikamenti.”

no kreisās: Larisa Baumane, Nagarajan Ram Kumar, Jānis Veliks, Juris Bundulis (Olainfarm)

No kreisās: Larisa Baumane, Nagarajan Ram Kumar, Jānis Veliks, Juris Bundulis. Foto: Jānis Brencis

Struktūras pašpielāgošanās principa izmantošana jaunu zāļvielu konstruēšanā

Par gada nozīmīgāko sasniegumu atzīts arī OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātnieku atklājums, ka potenciāls virziens jaunu zāļvielu konstruēšanā ir zināmā, bet līdz šim neizmantotā molekulu struktūras pašpielāgošanās principa izmantošana. Balvu pasniedza LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris.

Pētījumu izstrādājuši pētnieki no OSI – prof. Raivis Žalubovskis, Dr.chem. Jekaterīna Ivanova, Dr.chem. Ilona Domračeva (OSI) un BMC – prof. Kaspars Tārs, Dr.biol. Jānis Leitāns, Dr.biol. Andris Kazāks.

No kreisās: Prof. Raivis Žalubovskis (OSI) , Dr.biol. Jānis Leitāns BMC) un Pēteris TRAPENCIERIS (LZA)

No kreisās: Raivis Žalubovskis, Jānis Leitāns, Pēteris Trapencieris. Foto: Jānis Brencis

Ar LZA prezidenta Atzinības rakstu godalgotie pētījumi

Insulta izraisītu smadzeņu bojājumu novēršana, uzlabojot mitohondriju bioenerģētiku

Pētījuma autori: OSI pētnieku grupa – LZA akadēmiķe Līga Zvejniece, Dr.biol. Baiba Švalbe, Dr.pharm. Edijs Vāvers, Dr.pharm. Melita Ozola, Dr.chem.Solveiga Grinberga, Mg. Baiba Gukalova, Mg. Eduards Sevostjanovs, LZA akadēmiķis Edgars Liepiņš, LZA akadēmiķe, prof. Maija Dambrova – un LZA akadēmiķe Ilze Konrāde (Rīgas Stradiņa universitāte).

No kreisās: Baiba RIVŽA, (LZA), Līga Zvejniece (OSI), Ivars Kalviņš (LZA)

No kreisās: Baiba Rivža, Līga Zvejniece, Ivars Kalviņš. Foto: Jānis Brencis

Selektīvu audzēja šūnu enerģijas metabolisma inhibitoru izstrāde

Pētījuma autori: OSI zinātnieku grupa LZA akadēmiķa Pāvela Arsenjana vadībā – Ph.D. Pāvels Dimitrijevs, Dr. pharm. Marina Makrecka–Kūka, Ph.D. Teodors Pantelejevs.

No kreisās: Baiba RIVŽA, (LZA), Pāvels Arsenjans (OSI), Ivars Kalviņš (LZA)

No kreisās: Baiba Rivža, Pāvels Arsenjans, Ivars Kalviņš. Foto: Jānis Brencis

Inovatīva aptamēru tehnoloģija jaunu audzēja terapeitisko mērķu identificēšana

Pētījuma autori: OSI zinātnieki – Ph.D.Teodors Pantelejevs un Ph.D.Emilio Parisini, Latvijas Universitātes Farmācijas zinātņu centra  pētnieki- Mg. Kārlis Pleiko, Dr. pharm. Vadims Parfejevs, prof. Uns Riekstiņa – un Tartu universitātes kolēģi – Ph.D.Marju Haugas un Ph.D. Tambete Tesalu

No kreisās: Baiba RIVŽA, (LZA), Una Riekstiņa (LU), Ivars Kalviņš (LZA)

No kreisās: Ivars Kalviņš, Baiba Rivža, Una Riekstiņa. Foto: Jānis Brencis

LZA balvas par gada sasniegumiem zinātnē pasniedz kopš 2002. gada. 2023. gada konkursā kopumā tika vērtēti četrdesmit deviņi pieteikumi: 17 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 14 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 14 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs. Desmit darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Vēl 13 darbi tikai novērtēti ar LZA prezidenta Atzinības rakstu.

Konkursa “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2023. gadā” laureātu apbalvošanas ceremonija, video, 23.02.2024. (YouTube)