OSI un BMC izsludināto grantu konkursu rezultāti

Uzraksts - Grantu konkursu rezultāti

Noslēgusies Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) izsludināto pētniecības un attīstības un akadēmiskās karjeras grantu pieteikumu zinātniskās kvalitātes izvērtēšana un ir zināmi konkursu rezultāti. Šo grantu izvērtēšanu nodrošināja Latvijas Zinātnes padome.

Savukārt akadēmiskās karjeras doktorantu grantu konkursa rezultāti jau bija publicēti 11.01.2024.

Pētniecības un attīstības granti

Pētniecības un attīstības grantu konkursam saņemti 17 pieteikumi, no kuriem finansēšanai apstiprināti 9 pieteikumi:

 1. Teodors Panteļejevs. Patogēnu iedvesmoti peptīdu makrocikli kā STAT1 antagonisti (Nr. 01/OSI/PA)
 2. Ina Baļķe. Vakcīnas prototipa izstrāde pret αGal-sindromu: koncepcijas pierādījuma pētījums (Nr. 11/BMC/PA)
 3. Gints Kalniņš. Trimetilamīna producēšanas inhibēšana baktērijās bloķējot anaerobisko L-karnitīna un gamma-butirobetaīna metabolismu (Nr. 13/BMC/PA)
 4. Aija Linē. Ekstraceluārās vezikulas kā progresīvs peptīdu nukleīnskābju piegādes līdzeklis (Nr. 21/BMC/PA)
 5. Mārtiņš Katkevičs. Jaunas tripleksus veidojošas PNS nukleobāzes selektīvai mikroRNS atpazīšanai un funkciju kontrolei (Nr. 51/OSI/PA)
 6. Līga Zvejniece. Transkriptoma izpēte Sigma-1 receptora izgrieztā gēna peļu specifiskos smadzeņu reģionos (Nr. 53/OSI/PA)
 7. Anna Zajakina. Adresēta alfavīrusa pašreplicējošās RNS piegāde un sincītiju inducētā izplatīšana 3D vēža šūnu modelī (Nr. 57/BMC/PA)
 8. Karīna Narbute. Nanodaļiņu spēja pārvarēt endotēlija barjeru plaušu vēža uz čipa un plaušas uz čipa modeļos: izmēra atkarīga efektivitāte un endotēlija šūnu mijiedarbības pētījums (Nr. 66/BMC/PA)
 9. Aigars Jirgensons. Plazmepsīna IX/X inhibitori kā pretmalārijas līdersavienojumi (Nr. 75/OSI/PA)
Akadēmiskās karjeras granti

Akadēmiskās karjeras grantu konkursam saņemti 60 projektu pieteikumi, no kuriem 40 startēja uz pēcdoktorantūras, bet 20 – uz zinātnieku (profesoru) grantiem.

Finansēšanai apstiprināti 20 pēcdoktorantūras granti un 15 zinātnieku (profesoru) granti.

Apstiprinātie pēcdoktorantūras granti

 1. Marija Skvorcova. Aspartilproteāžu hidrolītiskā pārejas stāvokļa bioizostēru bibliotēka (Nr. 05/OSI/PG)
 2. Anna Ņikitjuka. Bora heterociklu saturošie ogļskābes anhidrāžu inhibitori: pielietojums vēža un/vai infekcijas ārstēšanai (Nr. 16/OSI/PG)
 3. Kaspars Megnis. Terapijas inducētu transkriptoma variāciju izpēte, kardiomiocītu senescences reversijas veicināšanai (Nr. 17/BMC/PG)
 4. Kalvis Brangulis. Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi neaizstājama ārējās membrānas β-mucu izveides kompleksa strukturāls un funkcionāls raksturojums (Nr. 26/BMC/PG)
 5. Olga Bobiļeva. Mazmolekulāri METTL1 inhibitori (Nr. 29/OSI/PG)
 6. Kaspars Leduskrasts. Uz lādiņu pārnesi caur telpu balstīti nākamās paaudzes divu fotonu absorbējoši luminofori (Nr. 30/OSI/PG)
 7. Jānis Leitāns. Ar vēzi saistīto cilvēka ogļskābes anhidrāžu izoformu IX un XII kristalogrāfiskais fragmentu skrīnings jaunu inhibitoru dizainam (Nr. 35/BMC/PG)
 8. Jānis Rūmnieks. Garenas formas bakteriofāgu daļiņu struktūras un veidošanās pētījumi (Nr. 37/BMC/PG)
 9. Ram Kumar Nagarajan. Fluorētu bororganisko savienojumu izveide (CARGO) (Nr. 38/OSI/PG)
 10. Aleksandrs Pustenko. Tioreduksīn reduktāzes un ogļskābes anhidrāzes inhibitoru izveide potenciālu onkoloģisko preparātu iegūšanai (Nr. 41/OSI/PG)
 11. Karīna Narbute. Patogēnu zarnu baktēriju ārpusšūnu vezikulu ietekme uz smadzeņu-asinsvadu barjeras caurlaidību (Nr. 44/BMC/PG)
 12. Zigmunds Orlovskis. Mazo RNS signālu loma augu sistēmiskajā imunitātē mikorizas savienotos augos (Nr. 45/BMC/PG)
 13. Anna Lielpētere. Modificētu elektrodu izstrāde elektrokatalītiskai sintēzei, izmantojot ar polimēriem saistītus redoksmediatorus (Nr. 47/OSI/PG)
 14. Jekaterīna Ivanova. Selēnoenzīma TrxR1 inhibitori kā pretvēža vielas ar jaunu darbības mehānismu (Nr. 49/OSI/PG)
 15. Kristīne Krūkle-Bērziņa. Ciklodekstrīna metālorganisko ietvaru dizains un kristalizācija, izmantojot šablonu virzītu sintēzi (Nr. 50/OSI/PG)
 16. Teodors Panteļejevs. Jaunu DNS bojājumu atbildes zāļu mērķu izpēte (Nr. 59/OSI/PG)
 17. Rihards Aleksis. Jaunu 14N KMR metožu izstrāde un pielietojumi bioloģisku molekulu raksturošanai (Nr. 64/OSI/PG)
 18. Nikhil Agrawal. Baktēriju funkcionālā amiloīda PSM-α3 pētījumi ar molekulārās dinamikas simulāciju: pašagregācijas dinamika un mutācijas ietekme (Nr. 65/OSI/PG)
 19. Diāna Zeļencova-Gopejenko. Kovalenti un nepeptidomimētiski plazmepsīna V inhibitori kā potenciālie pretmalārijas līdzekļi (Nr. 67/OSI/PG)
 20. Alisa Kazarina. Mutes mikrobioma izmaiņas, kuras rodas lietojot mutes skalošanas līdzekļus, kas satur Latvijā audzēta Coriandrum sativum ēterisko eļļu salīdzinājumā ar tās galveno sastāvdaļu, linaloolu (Nr. 72/BMC/PG)

Apstiprinātie zinātnieku (profesoru) granti

 1. Edgars Sūna. Jauna pieeja enantiotīru sulfonamīdu un sulfonu aza analogu sintēzei (Nr. 02/OSI/ZG)
 2. Liene Grigorjeva. “Zaļāku” C-H saites funkcionalizēšanas metožu izveide izmantojot kobalta katalīzi (Nr. 04/OSI/ZG)
 3. Pāvels Arsenjans. Selektīvu PKM2 un PARP1 inhibitoru izstrāde (Nr. 07/OSI/ZG)
 4. Gints Šmits. Jaunas PBD citotoksiskās kaujas galviņas antivielu-zāļvielu konjugātu terapijai (Nr. 08/OSI/ZG)
 5. Kaspars Tārs. ssRNS bakteriofāgu mijiedarbību izpēte ar krioEM (Nr. 09/BMC/ZG)
 6. Aija Linē. Asinīs cirkulējošo ekstracelulāro vezikulu ietekme uz krūts vēža mikrovidi veidojošo šūnu gēnu ekspresijas profilu un metabolismu (Nr. 10/BMC/ZG)
 7. Jānis Veliks. Fluors 3D telpā: Neplanāru fluorbenzola bioizostēru izstrāde (Nr. 14/OSI/ZG)
 8. Vita Rovīte. Ar audzēju saistīto fibroblastu raksturošana gastroenteropakreātiskajos neiroendokrīnajos audzējos izmantojot telpisko transkriptomiku (Nr. 25/BMC/ZG)
 9. Andris Zeltins. Testa sistēmas izveide augu vīrusiem līdzīgo daļiņu atlasei vēža imūnterapijai (Nr. 31/BMC/ZG)
 10. Raitis Bobrovs. Adenozīna mimētisko grupu izmantošana zāļu vielu izstrādei (Nr. 34/OSI/ZG)
 11. Raivis Žalubovskis. Inovatīvu metālenzīmu inhibitoru kā pretvēža vielu izstrāde (Nr. 40/OSI/ZG)
 12. Kristaps Jaudzems. Tau proteīna pavedienu-antivielu kompleksu strukturāla un biofizikāla analīze (Nr. 42/OSI/ZG)
 13. Indriķis Krams. Stresa izraisītās izmaiņas Drosophila melanogaster metabolismā: jaunas pētniecības grupas izveide Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Nr. 55/BMC/ZG)
 14. Anna Zajakina. Himērisko antigēnu receptoru (CAR) makrofāgu producēšana un to intratumorālās infiltrācijas modelēšana krūts vēža modelī (Nr. 56/BMC/ZG)
 15. Emilio Parisini. Uz enzīmiem balstītu biohibrīdu materiālu izpēte diabēta novērošanai (Nr. 74/OSI/ZG)
Akadēmiskās karjeras doktorantu granti

Konkursā saņemti un finansēšanai apstiprināti  19 akadēmiskās karjeras doktorantūras grantu pieteikumi.

 1. Aleksandrs Čižikovs. Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana (Nr. 01/OSI/DG)
 2. Fēlikss Rūmnieks. Ļaundabīgas melanomas orgānu uz čipa in vitro modeļa izveide asinsvadu invāzijas izpētei (Nr. 02/BMC/DG)
 3. Laura Ansone. COVID-19 ilgtermiņa komplikāciju saistība ar izmaiņām pacientu asins metabolomā, asins šūnu transkriptomā un urīna metabolomā (Nr. 03/BMC/DG)
 4. Darja Sadovska. Mycobacterium tuberculosis zāļu rezistences, vairāku celmu koinfekcijas un antimikobakteriālās terapijas efektivitātes loma plaušu tuberkulozes reaktivācijā (Nr. 04/BMC/DG)
 5. Alise Pokšāne. Latvijas dzelzs laikmeta (7. – 12. gs.) iedzīvotāju raksturojums pēc senās DNS datiem (Nr. 05/BMC/DG)
 6. Agne Namiņa. Ērču pārnēsātie patogēni suņiem: jaunas molekulārās stratēģijas to noteikšanai un raksturošanai (Nr. 06/BMC/DG)
 7. Helvijs Niedra. Pankreātisko un hipofīzes neiroendokrīno audzēju molekulāro faktoru izpēte, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai (Nr. 07/BMC/DG)
 8. Madara Dārziņa. Elektroķīmiski ģenerētu katjonradikāļu reakcijas (Nr. 08/OSI/DG)
 9. Armands Kazia. Subtilizīnam radniecīgās serīna proteāzes (PfSUB1) inhibitoru izveide (Nr. 09/OSI/DG)
 10. Georgijs Stakanovs. Uz strukturālo daudzveidību vērsta sintēze (Nr. 10/OSI/DG)
 11. Lauma Freimane. Tuberkulozes infekcijas riska un attīstības prognozēšana, izmantojot biomarķierus – telomēru garumu, mitohondriju kopiju skaitu un ģenētiskās variācijas – un individuālos pacienta faktorus (Nr. 11/BMC/DG)
 12. Shapla Bhattacharya. Biomedicīnā un vides jomā izmantojamu enzīmu inženierija (Nr. 12/OSI/DG)
 13. Edgars Liepa. Antibiotiku rezistences gēnu izplatības novērtējums dažādās vidēs Latvijas teritorijā (Nr. 13/BMC/DG)
 14. Laura Drunka. Rekombinantu seril-tRNS sintetāžu iegūšana selektīvu inhibitoru ar antibakteriālu iedarbību izveidei (Nr. 14/OSI/DG)
 15. Nauris Narvaišs. Beta-laktamāžu inhibitori antibakteriālās rezistences novēršanai (Nr. 15/OSI/DG)
 16. Vladislavs Baškevičs. Jaunas peptīdu nukleīnskābes RNS dubultspirāles atpazīšanai (Nr. 16/OSI/DG)
 17. Reinis Putrālis. Stirilpiridīnija atvasinājumi ar konjugētu dubultsaišu sistēmu iegūšana, īpašības un izmantošana (Nr. 17/OSI/DG)
 18. Anastasija Rudņickiha. Aminoacil-tRNS sintetāžu selektīvo inhibitoru strukturālā izpēte (Nr. 18/OSI/DG)
 19. Ambreen Kauser. Šūna–šūna adhēzijas molekulas kā terapeitiskie mērķi (Nr. 19/OSI/DG)

Konkursi izsludināti Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.