Godināti Ministru kabineta balvas 2023. gada laureāti, tostarp Pāvels Arsenjans

No kreisās Hosams Abu Meri, Pāvels Arsenjans

Otrdien, 28. novembrī, svinīgā ceremonijā Ministru prezidente Evika Siliņa un nozaru ministri pasniedza sešas Ministru kabineta balvas ievērojamām personībām un organizācijām par nozīmīgiem nopelniem valsts drošības, zinātnes, izglītības, labklājības, vardarbības mazināšanas un kultūras jomās.   

OSI Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājs, vadošais pētnieks, OSI Zinātniskās padomes loceklis un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Dr. chem. Pāvels Arsenjans nozīmīgo apbalvojumu saņēma par inovācijās balstītu ieguldījumu OSI starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un jauno pētnieku izglītošanā.

Foto: Valsts Kanceleja

Tieši par Ministru kabineta balvu akadēmiķis Jānis Stradiņš teica, ka ne tikai balva ceļ tās saņēmēju prestižu, bet arī tās saņēmēji ceļ balvas prestižu. Tāpēc vēl jo lielāks gandarījums par to, ka Ministru kabineta balvu pagātnē ir saņēmuši un arī šodien saņem tiešām izcili mūsu sabiedrības pārstāvji, kuri ar savu darbu vairojuši Latvijas labklājību, saliedējuši mūsu sabiedrību, piedāvājuši reālus risinājumus netaisnības problēmām, cēluši mūsu nacionālo pašapziņu un palīdzējuši atgūt brīvību. Kā arī atbalstījuši grūtībās nonākušos un stiprinājuši mūsu Latvijas drošību. Apbalvojumu saņēmēju darbs mūža garumā ir vairojis un turpina vairot mūsu visu lepnumu par Latviju”, atklājot svinīgo apbalvošanas ceremoniju, sacīja Ministru prezidente Evika Siliņa.

Pāvels Arsenjans ir viens no augstākās raudzes zinātniekiem Latvijā, kura zinātnisko kvalifikāciju raksturo 143 SCOPUS datu bāzē indeksētas publikācijas (Hirša indekss 22).  Dr. chem. Pāvela Arsenjana zinātniskajam veikumam raksturīga ne tikai izcila kvalitāte, bet arī augsts praktiskā pielietojuma potenciāls. Viens no vissvarīgākajiem Dr. Arsenjana sasniegumiem ir oriģināla selēnu saturošas pretvēža zāļu kandidātvielu grupas atklāšana.

P. Arsenjans izstrādājis arī  jaunu diagnostikas līdzekli – luminiscento zondi “MitoClue” bioloģiski aktīvu savienojumu mijiedarbības novērtēšanai ar mitohondriju membrānu modeļiem. Zondei ir potenciāls kļūt par jaunu instrumentu bioloģiski aktīvu vielu pirmsklīniskajām drošības pārbaudēm. Paralēli iepriekšminētajiem pētījumiem, Dr. Arsenjanam sekmējis jaunu organisko luminiscento materiālu izstrādi ar plašām pielietojuma iespējām OLED iekārtās. Dr. Arsenjana uz inovācijām vērsto pētījumu izstrādes aizsargātas ar 30 starptautiskajiem patentiem vai patentu pieteikumiem.

Zinātniskā sabiedrība Dr. Arsenjana sasniegumus jau ir novērtējusi ar Solomona Hillera medaļu (2016. gadā), Gustava Vanaga balvu (2019. gadā), Paula Valdena medaļu 2021. gadā, bet 2020. gadā viņu ievēlēja par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.