Apvienība Alliance4Life turpina darbu inovācijām labvēlīgas vides radīšanā Centrālās un Austrumeiropas valstīs

Apvienības Alliance4Life pārstāvji – 12 vadošās dzīvības zinātņu pētniecības organizācijas no 11 valstīm – 2024. gada 18. martā pulcējās Brno (Čehija), kur notika Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta A4L_BRIDGE atklāšanas konference. Izmantojot konkursā iegūto projekta finansējumu, četru gadu laikā paredzēts īstenot 16 rūpīgi sagatavotus darba uzdevumus, kas vērsti uz zinātnieku profesionālās karjeras modernizēšanu, zinātniskās sadarbības veicināšanu apvienības ietvaros, kā arī mijiedarbību ar rūpniecības sektora pārstāvjiem, politikas veidotājiem un pacientu organizācijām. Projekta rezultātu efektīvākai izplatīšanai pirmo reizi kā viens no projekta partneriem piesaistīts Crowdhelix – starptautiska inovāciju platforma pētnieku un uzņēmēju sadarbībai. A4L_BRIDGE projekta īstenošanai piešķirti 4,72 miljoni eiro no ES programmas “Horizon Widera 2023” apakšprogrammas “Eiropas izcilības iniciatīvas” līdzekļiem.

Neskatoties uz līdzšinējām ES pūlēm nevienlīdzības mazināšanā pētniecības un inovāciju jomā, joprojām saglabājas ievērojama snieguma atšķirība starp jaunajām un vecajām ES valstīm. Daļēji to rada vairāki reģionam specifiski apstākļi – nepilnīgi attīstīta zinātnes ekosistēma, emigrācija, fragmentēts finansējums un līdz ar to – fragmentētas zinātniskā sadarbības iespējas un apgrūtināta integrācija starptautiskos pētniecības sadarbības tīklos. Lai veicinātu reģiona attīstību, 2017. gadā desmit progresīvas dzīvības zinātnes institūcijas no deviņām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm izveidoja apvienību Alliance4Life.

Alliance4Life pārstāvji kopā strādās jau trešajā ES finansiāli atbalstītā projektā. Uzsākot sadarbību ES pētniecības programmas “Horizon 2020” ietvaros (2018. – 2019.), Alliance4Life pārstāvji dalījās ar labas pārvaldības praksēm zinātnes jomā, kas veicina pētniecības ekosistēmas un kultūras transformāciju. Nākamajā projektā – A4L_ACTIONS, no 2021. gada maija līdz 2024. gada martam, Alliance4Life biedri ieviesa vairākus labās prakses piemērus savās institūcijās un paplašināja sadarbību, uzņemot savā pulkā divus jaunus dalībniekus – Rumānijas un Bulgārijas vadošās universitātes. Tagad pienācis laiks zinātniskās sadarbības attīstībai un plašākai zinātnes pārvaldības procesu harmonizācijai.

Eiropas Komisijas pārstāvis Stefans Veierss jaunā projekta A4L_BRIDGE atklāšanas sanāksmē uzsvēra, ka apvienība Alliance4Life ir kļuvusi par reģionālu paraugu un veicina pozitīvas institucionālās pārmaiņas universitātēs un pētniecības institūtos visā Centrālajā un Austrumeiropā.

Alliance4Life koordinatore Estere Džarūra iepazīstināja klātesošos ar jaunā projekta A4L_BRIDGE mērķiem un uzdevumiem, kā īstenošana palielinās Alliance4Life biedru konkurētspēju un inovāciju potenciālu. Jaunā projekta laikā tiks turpinātas iesāktās institucionālās reformas, lai veidotu atbalstošu vidi izcilu zinātnisko rezultātu radīšanai. Viņa uzsvēra, ka, pateicoties savstarpējai komunikācijai un identificētajiem labās prakses piemēriem, Alliance4Life panākusi, ka tās dalībnieki vēlas un rod iespējas  uzlabot institucionālo pārvaldības kultūru. Partneri ir gatavi dalīties izaicinājumos un meklēt tiem kopīgus risinājumus. Pateicoties kopīgām apmācībām, savstarpējiem tīklošanās un kompetenču veidošanas pasākumiem, jau tagad vērojama uzlabošanās apvienības biedru sniegumā. Kopīgi veidotie Alliance4Life dalībnieku sadarbības politikas dokumenti ir ļāvuši sadzirdēt Centrāleiropas un Austrumeiropas pētniecības iestāžu balsis un viedokļus Briselē.

Alliance4Life turpinās veicināt pozitīvas pārmaiņas ne tikai institucionālā, bet arī nacionālā līmenī un stimulēs veselības pētījumu rezultātu pārvēršanu sabiedrībai pieejamos produktos. Apvienības pārstāvji turpinās būt paraugs labas institucionālās pārvaldības izveidē. Lai veicinātu mijiedarbību starp Alliance4Life pārstāvošo valstu zinātnieku saimēm, jaunā projekta ietvaros tiks izveidota jauna interneta platforma un virtuāls pētniecības institūts. Tas nodrošinās e-mācību iespējas, sniegs iespēju doktorantiem atrast mentorus, kā arī piedāvās doktorantiem prakses iespējas rūpniecības nozarē. Interneta platformā būs pieejami arī visi projekta rezultāti un nodevumi, lai tos brīvi varētu izmantot ikviena pētniecības iestāde, kas vēlas sekot Alliance4Life piemēram.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir Alliance4Life partneris kopš apvienības dibināšanas un jaunajā projektā atbild par sadarbību ar komercsektoru, kā arī pētnieku stažēšanos ražojošajā sektorā.

Alliance4Life apvieno 12 progresīvas vadošās Centrālās un Austrumeiropas zinātniskās institūcijas, kuru kopējā misija ir stiprināt visas Eiropas zinātnisko izcilību, uzlabot zinātnisko sniegumu un pienesumu Eiropas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Alliance4life dalībnieki: Latvija – OSI; Čehija – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs; Slovākija – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Polija – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātija – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igaunija – Tartu Universitāte; Lietuva – Viļņas Universitātes Medicīnas fakultāte; Slovēnija –  Ļubļanas Universitāte; Ungārija – Zemelveisa Universitāte; Bulgārija – Sofijas Medicīnas universitāte; Rumānija – Bukarestes Karola Davila Medicīnas un farmācijas universitāte.

Alliance4Life community, A4L_BRIDGE kick-off meeting, 18.03.2024