Gundega Štelfa iegūst zinātņu doktora grādu

Gundega Štelfa

15. martā (2024) mūsu kolēģe Gundega Štelfa (Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija) Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē aizstāvēja promocijas darbu “Pirmsklīnisko pētījumu eksperimentālie modeļi galvas traumu pētījumiem ar jaunām zāļu vielām” un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph.D.) veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba vadītāja – OSI vadošā pētniece, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Prof. Maija Dambrova.

Promocijas darba mērķis ir galvas traumu eksperimentālās modeļsistēmas pilnveidošana un jaunu potenciālo zāļu mērķu noskaidrošana galvas traumas un tās izraisīto neiroloģisko simptomu ārstēšanai vai attīstības aizkavēšanai.

Promocijas darbs pieejams LBTU tīmekļvietnē.

Sirsnīgi sveicam autori un novēlam turpmākus panākumus!