Jaunumi

Latvijas Organiskās sintēzes institūts piedalās „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” izveidē

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti veidos „Baltijas Biomateriālu ekselences centru”, kurā plānots apvienot dažādu jomu zināšanas un infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai plašu pakalpojumu spektru, sākot no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

Viens no „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” centra pamatuzdevumiem būs attīstīt biomateriālu izpētes jomu Baltijas reģionā, kā arī, iesaistot ražojošo sektoru un citas zinātniskās institūcijas, nākotnē veicināt tehnoloģiju pārnesi un jaunu produktu ieviešanu tirgū.

  25. septembrī RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā notika projekta partneru pirmā tikšanās, savukārt 26. septembrī projekta partneri viesojās OSI.

BBCE_Visit LIOS

„Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” ir Eiropas Savienības „Apvārsnis2020″ pētniecības un inovāciju programmas „Teaming Phase I” finansēts projekts (Nr. 763721). Projektu īstenos starptautiska zinātnieku komanda no Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centra, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Rīgas Stradiņa universitātes.

Zinātnieku nakts Organiskās sintēzes institūtā

ZN galviņa

18:00 – 23:00
Aizkraukles iela 21

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas! Zinātnieku naktī rādīsim un stāstīsim par to, kā tiek atklātas jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam.

Gidu pavadībā dodieties 3 dažādās ekskursijās uz

 • organiskās sintēzes laboratoriju
 • kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas laboratoriju
 • liela apjoma sintēzes laboratoriju

Populārzinātniska lekcijā “No idejas līdz aptiekai” saprotamā veidā stāstīsim par jaunu zāļu vielu tapšanu. Sākums plkst. 18:30, 19:30, 20:30.

Molekulu kino rādīsim kā, izmantojot datoru un 3D brilles, modelē ķīmisku vielu molekulas. Sākums plkst. 18:00, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45.

Mikropasauli tuvplānā varēsiet ieraudzīt mobilajā biofarmācijas centrā no plkst. 18:00 katras 30 min.

Izklaidei un atelpas mirklim šovakar arī:

Ķīmijas eksperimentu priekšnesums “Burvis vai zinātnieks?” plkst. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Interaktīva viktorīna par ķīmijas attīstību plkst. 18:30, 19:30; 20:30; 21:30; 22:30.

Lūgums organizētās skolēnu grupas iepriekš pieteikt pa tālruni 28332234 vai e-pastu:

Zinātnieku naktī iepazīstieties arī ar citiem institūtiem Teikā!

Prof. Edgaram Sūnam pasniegta Valtera Capa balva

2017. gadā Valtera Capa balva pieškirta OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloğiju laboratorijas vadītājam, profesoram Edgaram Sūnam.

Balva  prof. Edgaram Sūnam piešķirta par izcilu ieguldījumu jaunu zāļu vielu radīšanā un starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem to sintēzes metožu pilnveidošanā.

IMG_2534

Balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija un laureāta godināšana notika Latvijas Zinātņu akadēmijā 4. septembrī, Valtera Capa 102. gadadienā. Ceremoniju vadīja LZA Viceprezidents Andrejs Krasņikovs, uzrunas teica akadēmiķis prof. Jānis Stradiņš un Valtera Capa dēls Lotārs Caps.  Laudatio profesoram Sūnam teica OSI direktors Dr. chem. Osvalds Pugovičs. Laureātu godināja arī Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Fridrihs Ēlšlēgers no firmas “Minox GmbH”.

IMG_2530Prof. Ivars Kalviņš, OSI direktors Osvalds Pugovičs, Fridrihs Ēlšlēgers, prof. Jānis Stradiņš, prof. Edgars Sūna, LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs, Lotārs Caps, LR Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, akadēmiķis Jānis Spīgulis

Sveicam jauno Dr. chem.

31.08.2017. mūsu kolēģe Jana Spure aizstāvēja promocijas darbu

“Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības”

iegūstot ķīmijas doktora zinātnisko grādu. Darba vadītāji Dr. habil. chem. Ļ. Ignatoviča, Dr. chem. V. Romanovs

OSI zinātnieku sasniegums elektroķīmijas jomā

Mūsu zinātnieki Oļesja Koleda un prof. Edgars Sūna kopā ar kolēģiem no Rostokas Universitātes, Ruras Universitātes un Max-Planck institūta izveidojuši elektroķīmisku metodi benzoksazolu iegūšanai.

Izstādātā metode publicēta prestižajā ACS zurnalā Journal of Organic Chemistry  (IF=4.849, 2016): Synthesis of Benzoxazoles Using Electrochemically Generated Hypervalent Iodine.

JOC_Koleda_Suna

 

 

 

 

 

 

 

Raksts izvēlēts par 25. augusta ACS rakstu http://pubs.acs.org/editorschoice/

Prof. Marta Looga lekcija

28.08.2017. plkst. 10:00
OSI mazajā konferenču zālē (Aizkraukles iela 21)

Tartu Universitātes profesora Marta Looga (Mart Loog, www.looglab.com; www.synbio.ut.ee) lekcija
Estonian Centre for Synthetic Biology: Industrial Cell Factories and Sustainable Bioprocessing for Future Bioeconomy“.

Laipni aicināti visi interesenti.

OSI zinātnieku raksts žurnālā Angewandte Chemie

Vienā no pasaulē vadošajiem žurnāliem organiskajā ķīmijā Angewandte Chemie (2016. gadā impakta faktors 11.994) publicēšanai pieņemts raksts par zirnekļa zīdu.

Raksts tapis sadarbojoties OSI zin. asistentam Mārtiņam Otikovam un vad. pētniekam Dr. chem. Kristapam Jaudzemam ar zinātniekiem no Zviedrijas, Ķīnas un Francijas:

Martins Otikovs, Marlene Andersson, Qiupin Jia, Kerstin Nordling, Qing Meng, Loren B. Andreas, Guido Pintacuda, Jan Johansson, Anna Rising and Kristaps Jaudzems. Biomimicry of artificial spider silk spinning assessed by NMR. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201706649

Angewandte_Chem

Jaunie bakalauri un maģistri

Šī gada jūnijā 9 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja:

 • Atis Jēkabsons “Aktīva un šķīstoša plazmepsīna V producēšana anti-malārijas zāļvielu izstrādei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. K.Jaudzems);
 • Mārcis Sējējs “Tetrazola hemiamināls kā hirāla palīggrupa”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E.Sūna);
 • Diāna Stamberga “Aliciklisko α-aminoskābju sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītājs Dr.chem. V.Kauss);
 • Alise Viļčevska “Lamellarīna D analogu jaunas sintēzes metodes izstrāde”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. D.Čerņaks).

Bakalaura darbu aizstāvēja:

 • Lūkass Lukašēvics  “Alil- un homoalilamīnu ciklopropanēšana un ciklopropānu C-C saites šķelšanas pētījumi”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāji prof. A.Jirgensons, Mg. sc. ing. M.Skvorcova).
 • Renāte Melngaile “Olefīnu iekšmolekulāras jodsulfenilēšanas reakcijas izpēte”,  Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāji prof. A.Jirgensons, Mg. sc. A.Ņikitjuka);
 • Filips Oļeškovs “Pilna garuma un (1-6)A2V beta-amiloīda peptīdu mijiedarbības pētījumi, izmantojot biofizikālas metodes”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. K.Jaudzems);
 • Anna Vasiļevska “Ar 4-(dimetilamino)piridīnu modificētas ceolītveidīgās imidazola karkasa struktūras sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji prof. E.Sūna, Mg. sc. R.Klūga);
 • Jēkabs Fridmanis “Baktērijas Borrelia burgdorferi proteīna BBP28 strukturālie pētījumi”, Latvijas Universitāte (vadītājs Mg. sc. Mārtiņš Otikovs).

Sirsnīgi sveicam!