Jaunumi

Zinātniskās padomes vēlēšanas

30. novembrī (2018) norisinājās Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes vēlēšanas. Tajās piedalījās 85% balsstiesīgo zinātņu doktoru.

OSI Zinātniskajā padomē, kas savu darbu uzsāks 17.12.2018., ievēlēti

Dr. Pāvels Arsenjans
Prof. Maija Dambrova
Prof. Kristaps Jaudzems
Prof. Ivars Kalviņš
Dr. Mārtiņš Katkevičs
Dr. Valerjans Kauss
Dr. Edgars Liepiņš
Dr. Einārs Loža
Dr. Vita Ozola
Dr. Kārlis Pajuste
Dr. Aiva Plotniece
Prof. Edgars Sūna
Dr. Gints Šmits
Dr. Pēteris Trapencieris
Prof. Raivis Žalubovskis

OSI Zinātnisko padomi ievēl uz Zinātnieku pilnsapulce uz 4 gadiem. OSI Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

 • lēmumi par OSI reorganizāciju vai likvidāciju;
 • OSI nolikuma un budžeta apstiprināšana;
 • lēmumi par OSI kapitālsabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu kā arī lēmumi par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās;
 • OSI darbības galveno zinātnisko virzienu apstiprināšana;
 • direktora ievēlēšana;
 • personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
 • jautājumu ierosināšana un izlemšana par vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;
 • iekšējo zinātnisko konkursu un motivācijas shēmu nolikumu apstiprināšana;
 • OSI ZP sekretāra apstiprināšana;
 • zinātnisko darbinieku izvirzīšana apbalvojumiem;
 • OSI zinātnisko projektu rezultātu un starprezultātu izvērtēšana;
 • OSI Stratēģiskās padomes nolikuma un sastāva apstiprināšana;
 • ZP priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana un lēmuma pieņemšana par atstādināšanu no amata.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno locekļu vēlēšanas

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē 29. novembrī (2018.):

  • par LZA īsteno locekli ievēlēts OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Edgars Liepiņš
 • par LZA korespondētājlocekļiem ievēlēti OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr. Līga Zvejniece un Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Sergejs Beļakovs.

Sveicam!

LZA rudens pilnsapulces vēlēšanu rezultāti

Vidusskolnieki iepazīstas ar darbu organiskās ķīmijas laboratorijā

Sestdien, 24. novembrī (2018) pie mums viesojās 24 enerģiski un zinātkāri vidusskolnieki no visas Latvijas, lai uzzinātu kā top jaunas zāļu vielas un paši iemēģinātu roku organiskās ķīmijas laboratorijas darbā.

Jaunieši Organiskās sintēzes institūtā viesojās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” praktiskās ievirzes semināra “Beta” ietvaros. Šajā mācību gadā šis bija otrais “Beta” seminārs, un tas tika veltīts ķīmijas zinātnei. Semināru organizē 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.

oznor

rpt

Ukrainas Izglītības ministrijas pārstāvju vizīte

22.11.2018. institūtā viesojās Ukrainas Izglītības ministrijas delegācija, lai iepazītos ar mūsu infrastruktūru un tiktos ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) zinātniskos projektos strādājošiem tautiešiem no Ukrainas.

Pašlaik OSI realizē 3 sadarbības projektus ar Ukrainu:

 • 2018. gada 5. novembrī Dr. chem. Nadjas Pikun uzsāktais p

Sveicam jauno Dr. chem. Edgaru Paegli

15.11.2018. mūsu kolēģis Edgars Paegle Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Edgars Paegle  “Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas” (vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans).

Sirsnīgi sveicam!

Vēlos strādāt Latvijā

Latvijas 100. gadadienas nedēļā LTV1 raidījumā Rīta Panorāma bija skatāmi Ulda Birziņa sagatavotie sižeti par mūsu jaunajiem zinātniekiem Lauru Beķeri, Kristapu Jaudzemu un Jāni Veliku, kuri pēc studijām un darba ārvalstīs nolēmuši atgriezties un strādāt Latvijā.
 

 

 

Dr. Matīsa Reinfelda lekcija

ceturtdien, 15.11.2018.
plkst. 10:00 – 11:00
OSI mazajā zālē

Dr. Matīsa Reinfelda (Goethe-Universität, Frankfurt am Main)  lekcija

Design and Synthesis of New Photolabile Protecting Groups

Aicināti visi interesenti!

Prof. Cramer lekcija

trešdien, 17.10.2018.
plkst. 11:00
OSI lielajā zālē

Lozanas Federālās politehniskās augstskolas (EPFL) profesora Nikolaja Krāmera lekcija:

Chiral Cyclopentadienyls: Enabling Ligands for a Broad Range of Asymmetric C-H Functionalizations

Aicināti visi interesenti!

Prof. Nikolajs Sjakste saņem starptautisku balvu – N. Emanuela piemiņas medaļu

2. oktobrī (2018) Maskavā, Krievijas Zinātņu akadēmijas (KZA) Bioķīmiskās fizikas institūta telpās OSI vadošajam pētniekam, LZA akadēmiķim, profesoram Nikolajam Sjakstem par panākumiem ķīmiskajā un bioķīmiskajā fizikā pasniegta N. Emanuela piemiņas medaļa.

N. Emanuela medaļu piešķir Starptautiskās zinātniskās sadarbības fonds, KZA un M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte. Starptautiskās zinātniskās sadarbības fonda darba mērķis ir veicināt liela mēroga sadarbību dažādos biotehnoloģijas virzienos, ieskaitot bioloģiski aktīvu savienojumu un zāļu radīšanu un izpēti. Medaļas pasniegšana notika “Emanuela lasījumi” ietvaros, kur referātus lasīja visi laureāti. Prof. N. Sjakste lasīja referātu “Hromatīna domēni, slāpekļa oksīds un DNS”, kurā viņš īsumā sniedza  savu zinātnisko biogrāfiju, īpaši akcentēdams Ķīmiskās un bioķīmiskās fizikas institūta darbinieku lomu viņa zinātnieka dzīves gājumā, kā arī informēja par diviem pašreizējiem darba virzieniem – guanīna kvadrupleksu lomas izpēte ciešo DNS-proteīnu kompleksu izveidē un pētījums par OSI radītu 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumu mijiedarbību ar DNS.

Pēc zinātniskās sesijas lasījumiem, dalībnieki apmeklēja N. Emanuela memoriālo kabinetu, kuru uztur zinātnieka meita O. Emanuela.

N. Emanuels bija izcils speciālists ķīmiskajā fizikā. Viņš ir vairāku klasisku pētījumu autors  – radikāļu reakciju mehānisma izpētē, vēlāk viņa vadība tika veikti pētījumi vēža bioloģijas izpētē un pretvēža ķīmijterapijas jautājumos. Tagad šo darbu turpina viņa dibinātā KZA Bioķīmiskās fizikas institūta darbinieki.

 

Sveicam jauno Dr. chem. Mariju Skvorcovu

27.09.2018. mūsu kolēģe Marija Skvorcova RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Marija Skvorcova  “Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem” (vadītājs prof. Aigars Jirgensons).

Sirsnīgi sveicam!