Daudzkodolu N-saturošu heterociklisku sistēmu dizains un izstrāde ķīmijterapeitisko līdzekļu iegūšanai

ERAF

Projekts 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/060
Projekta kopējais finansējums – 615 297,00 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 569 149,00 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.05.2013. – 30.10.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs  – Dr.ķīm. Aiva Plotniece
Projekta mērķis – Izmantojot racionāla dizaina principus, izstrādāt jaunas paaudzes selektīvus, maztoksiskus pretvēža zāļvielas kandidātus kā metaloproteināžu inhibitorus uz policiklisko heterociklu bāzes, paaugstinot darbības selektivitāti, samazinot toksicitāti un blaknes.

Paveiktais laika periodā no 01.08.2015. līdz 30.10.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 31.01.2015.