Taukskābju enerģijas metabolisma izpētē kardiovaskulāro slimību diagnostikai un ārstēšanas līdzekļu izstrādei

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009
Projekta kopējais finansējums – 496 324,72 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 447336,67 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.09.2013.-28.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. pharm. Edgars Liepiņš
Projekta partneris – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Projektā tiek pētīts taukskābju enerģijas metabolisms, taukskābju toksiskās īpašības un uzkrāšanos dažādu slimību gadījumos, kā arī potenciālie zāļu mērķi un metabolo slimību ārstēšanas iespējas, iedarbojoties uz taukskābju metabolismu mitohondrijos.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 28.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.12.2014.līdz 28.02.2015.