Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 28.08.2015.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:
Šajā pārskata periodā tika pabeigti pētījumi un apkopoti dati par dislipidēmiju kā būtisku kardiovaskulāro sirds slimību riska faktoru. Darba mērķis bija noskaidrot L-karnitīna samazināšanas ietekmi uz bioķīmiskajiem un fizioloģiskajiem parametriem, sirds išēmijas-reperfūzijas bojājumu un endotēlija funkcionalitāti eksperimentālā dislipidēmijas modelī. Iegūtie dati tika apkopoti publikācijā: “L-karnitīna koncentrācijas samazināšana aizkavē kardiovaskulāro bojājumu attīstību eksperimentālajā dislipidēmijas modelī“, kas iesniegta žurnālā RSU zinātnisko rakstu krājums 2015.
Pabeidzām pētījumus saistībā ar jaunas diagnostikas metodes izstrādi metabolo un sirds slimību diagnostikai. Šie pētījumu rezultāti apkopoti patenta pieteikumā: „Metode insulīna rezistences diagnostikai, izmantojot acilkarnitīnu koncentrāciju noteikšanu asinīs”.

Projekta vadītājs: Dr. pharm. Edgars Liepiņš

Publicēts: 28.08.2015