Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002
Projekta kopējais finansējums – 479842,18 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 432480,46 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.12.2013.-31.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste
Projekta partneris – Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Projekta mērķis: projekta ietvaros tiek veidota jauna, starpdisciplināra grupa jauna līdersavienojuma izveidei diabētiskās nefropātijas ārstēšanai.
Projekta izpildes rezultātā tiks radīts produkts – viena vai vairākas ķīmiskas vielas, kuras spēs normalizēt DNS reparācijas efektivitāti šūnās, saistīt toksiskos produktus un modificēt epiģenētiskos procesus. Šī viela (vielas) būs līdersavienojums jauna preparāta radīšanai, kas perspektīvā būs pielietojams cukura diabēta un tā komplikāciju ārstēšanai.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.