Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

  • Atskaites periodā tika veikta darbība aktivitātes „Pētniecība” apakšaktivitātes: „Vielu bioloģiskās aktivitātes pārbaude” tika veikta triterpēnu hipoglikēmiskā  efekta izpēte.
    1. tipa cukura diabēts tika izsaukts, vienreizēji ievadot streptozotocīnu (50 mg/kg) astes vēnā svaigi atšķaidītu 10 mM citrāta buferī (pH 4,5), injekcijas apjoms 0,2-0,25 ml. Pirms streptozotocīna injekcijas dzīvnieki 12 stundas nesaņēma barību, bet tika nodrošināta brīva piekļuve ūdenim. Kontroles dzīvnieki saņēma 0,2 ml 10 mM citrāta bufera astes vēnā. Cukura diabēts tika konstatēts, 48 stundas pēc injekcijas izmērot glikozes līmeni perifērajās asinīs, kas tika ņemtas no astes vēnas. Žurkas ar glikozes līmeni >13,89 mmol/l iekļāva pētījumā. Cukura diabēts netika koriģēts ar insulīna injekcijām. Pēc modeļa izraisīšana dzīvnieki līdz sātam saņēma barību un dzeramo ūdeni. Kad hiperglikēmiskais stāvoklis dzīvniekiem bija noteikts, pirms analizējamo vielu ievades dzīvniekus sadalīja pa grupām, žurku vidējais svars un glikozes līmeņa rādītāji starp grupām statistiski ticami neatšķiras. Dzīvniekiem ievadīja per os triterpēnus: Olgas Konstantinovas sintezēto OK-36; attīrītu dabīgo vielu betulīnu, betulīnu ar citu triterpēnu piemaisījumiem (“tehniskais betulīns”) un betulīnskābi. Vielas tika ievadītas devā 100 mg/kg. vienu reizi. Glikozes līmenis tika pārbaudīts 5, 24 un 72 stundas pēc vielu ievadīšanas. Pēc piecām stundām OK-36 samazināja glikozes līmeni diabētisko žurku asinīs gandrīz divas reizes, efekts saglabājās pēc 24 un 72 stundām, bet bija mazāk izteikts. Betulīns ticami, bet mazākā mērā arī samazināja glikozes līmeni 5 stundu laikā, pēc 24 stundām tas samazinājās un izzuda pēc 72 stundām. Tehniskais betulīns izraisīja līdzīgu efektu. Betulīnskābe arī samazināja glikozes līmeni 5 stundas pēc vielas ievadīšanas, bet šīs vielas efekts bija vājāks salīdzinot ar citiem triterpēniem. Tādējādi OK-36 šķiet perspektīvs savienojums turpmākai pretdiabēta darbībфs izpētei.
  • Darbi apakšaktivitātes „Jaunu vielu sintēze” ietvaros bija saistīti ar oleanānu un lupānu ķīmijas problēmām, lai uzlabotu dabas triterpēnu šķīdību un biopieejamību. Noskaidrots, ka betulīnskābes amīdu gadījumā pārgrupēšanās reakcijā veidojas tikai laktona tipa, bet nerodas laktāma tipa savienojumi. Tādējādi cikla atvēršanas procesā iespējama tikai pentaciklisko oleanolskābes triterpēnu hidroksi atvasinājumu iegūšana un to pārejai uz amīniem nepieciešamas vēl 2 papildus stadijas. Parādīts, ka gan hidroksi, gan amīna grupas palielina savienojumu šķīdību, tomēr to biopieejamība vēl ir nepietiekama.
  • Iesniegts patenta pieteikums “Jauna viela DNS pārrāvumu novēršanai cukura diabēta apstākļos”.

Projekta rezultāti referēti 9. Pasaules polifenolu kongresā Maltā. Referāti:
T. Sjakste  “MODIFICATION OF NITRIC OXIDE SYNTHASE EXPRESSION IN VIVO BY FLAVONOIDS”
N. Sjakste “MODIFICATION OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN VIVO BY POLYPHENOLS”

Publicēts 31.08.2015.