Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.

  • Iesākta ex vivo eksperimentu sērija. Veselu cilvēku vai cukura diabēta slimnieku asins paraugi tika inkubēti ar pētāmām vielām. Pēc inkubācijas DNS pārrāvumu līmeni noteicām ar “komētu metodi”. Atskaites laika posmā veikta AV-153 analizē.
  • Aktivitātes „Vielu bioloģiskās aktivitātes pārbaude” tika pētīta vairāku vielu spēja ietekmēt histonu acetilēšanas līmeni šūnās izmantojot Vestern-blotinga metodi. Apstiprināta belinostata spēja pastiprināt histonu acetilēšanas līmeni. Savienojums AA-108H8H3 nemaina histonu acetilēešanas līmeni HeLa šūnās.
  • Turpināti darbi apakšaktivitātes „Jaunu vielu sintēze” ietvaros. Veiktas sintēzes divos virzienos izmantojot bioloģiski aktīvas dabas vielas: lupāna tipa triterpēnu (betulīns, betulīnskābe un lupeols) pārejai uz oleāna tipa struktūrām (oleānskābe) un dabas hormona – abscizskābes analogu sintēze. Izstrādāta jauna sintēzes metode lupāna triterpēna struktūru pārgrupēšanai uz oleāna struktūrām caur laktoniem un laktāmiem. Tiek pētītas ciklisko laktonu un laktāmu ķīmiskās reakcijas, lai iegūtu jaunus funkcionālus un labāk biopieejamus triterpēna atvasinājumus. Iegūti pirmie abscizskābes analogi, kas satur aziridīna ciklu.
  • Pirmie triterpēnu sintēzes starpprodukti uzstrādāti daudzumos, kas nepieciešami, lai noskaidrotu to bioloģisko aktivitāti gan šūnu testos, gan uz eksperimentālajiem dzīvniekiem.
  • Žurnālā BMC Genetics iesniegts manuskripts T. Sjakste, N. Paramonova, K. Osina, K. Dokane, J. Sokolovska, N. Sjakste “Genetic variations in the PSMA3, PSMA6 and PSMC6 genes are associated with type 1 diabetes in Latvians and with expression level of number of UPS related and T1DM susceptible genes in HapMap individuals.”.

Projekta izpildes rezultāti referēti LU ikgadējā konferencē. Uzstāšanās un tēzes:

  • Dekante A., Rostoka E., Sokolovska J., Baumane L., Sjakste N. Slāpekļa oksīda un DNS integritātes rādītāju izmaiņas 1. tipa cukura diabēta apstākļos, to korekcijas iespējas. Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas Tēžu apkopojums. 2015. gada 20. februārī. 82.lpp
  • K. Ošiņa, E. Rostoka, N. Sjakste iNOS un eNOS gēnu ekspresijas izmaiņas žurku nierēs streptozotocīna inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī 1,4-DHP atvasinājumu ietekmē. Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas Tēžu apkopojums. 2015. gada 20. februārī. 30. lpp
  • Paramonova N., J. Sokolovska, T. Sjakste, N. Sjakste variations in the 14q genes encoding proteasome subunits and genetic susceptibility to type 1 diabetes mellitus in Latvians. . Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas Tēžu apkopojums. 2015. gada 20. februārī.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste

Publicēts: 02.03.2015.