Paveiktais laika periodā 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

Laika posmā no 2015. gada 1. marta līdz 31. maijam paveikts sekojošais:

  • Aktivitātes „Vielu bioloģiskās aktivitātes pārbaude” tika izpētīta AV-153 ietekme uz vienpavediena DNS pārrāvumu līmeni ex vivo eksperimentos. Veselu cilvēku un cukura diabēta slimnieku asinis tika inkubētas ar vielu 3 stundu laikā. AV-153 samazināja DNS pārrāvumu līmeni cukura diabēta slimnieku asiņu kodolu saturošajās šūnās, bet neietekmēja DNS pārrāvumu līmeni veselu cilvēku šūnās. Iesākta ex vivo eksperimentu sērija ar glutapironu.
  • Aktivitātes „Vielu bioloģiskās aktivitātes pārbaude” tika pētīta vairāku vielu spēja ietekmēt histonu acetilēšanas līmeni HeLa šūnās, izmantojot Vestern blotinga metodi. Pierādīts, ka savienojums C-537 ticami paaugstina acetilētu histonu saturu šūnās, bet savienojumi IM 390 un IM 467 to neietekmē.
  • Turpināti darbi apakšaktivitātes „Jaunu vielu sintēze” ietvaros. Turpināti pētījumi lupāna triterpēnu pārvēršanai oleāna tipa atvasinājumos ar mērķi palielināt savienojumu klases šķīdību. Izdalīti vairāki pentaciklisko oleāna triterpēnu imīnija sāļu starpprodukti un pārbaudīta to reakcijas spēja ar dažādiem (N, C, S) nukleofīliem. Iegūtie savienojumi uzrāda lielu stabilitāti, tāpēc būtu lietderīgi pārbaudīt to bioloģiskās īpašības. Noskaidrots, ka imīnija sāļi ar O nukleofīliem veido jau agrāk iegūtos lupāna tipa laktonus. Sagatavoti iegūto savienojumu analītiskās tīrības sertifikāti.

Publikācijas: Iesniegts un pieņemts publicēšanai žurnālā Cell Biochemistry & Function manuskripts  “Changes in glucose transporter expression and nitric oxide production are associated with liver injury in diabetes”
Projekta rezultāti referēti Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē:

  • Dekante A., E Rostoka, S. Isajevs, J. Sokolovska, K. Ošiņa, L. Baumane, G. Duburs, N. Sjakste Correction possibilities of the parameters of nitric oxide metabolism and DNA integrity in rats with streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus (DMT1) and in DNT1 patients blood ex vivo. Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Abstracts of the 57th International scientific conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule” 2015 P. 108-109.
  • K. Ošiņa, E. Rostoka, T. Sjakste, N. Sjakste Effects of 1,4-gihydropyridine derivatives on iNOS and  eNOS gene expression in rat blood and kidneys and DNA integrity in streptozotocin-induced diabetes mellitus. Daugavpils Universitātes 57. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Abstracts of the 57th International scientific conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule” 2015, P. 105-106.

Rezultāti referēti arī Starptautiskajā diabēta konferencē, uzstāšanās:

  • New 1,4-dihydropyridines down-regulate nitric oxide in animals with experimental diabetes mellitus and protect DNA against peroxynitrite action (N. Sjakste)
  • Water soluble 1,4-dihydropyridines modify PARP1, eNOS and iNOS gene expression in healthy animals and in streptozotocin-induced model of diabetes mellitus (T. Sjakste)

Projekta zinātniskais vadītājs Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste

Publicēts: 01.06.2015.