Izsludināts akadēmiskās karjeras doktorantu grantu konkurss

Paziņojums par konkursu

Latvijas Organiskā sintēzes institūts (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) izsludina  akadēmiskās karjeras doktorantu grantu konkursu.

Akadēmiskās karjeras doktorantūras granti ir individuāli granti, kas ir mērķēts konkursa kārtībā iegūstams finansējums doktoranta pētniecības veikšanai, kas saistīta ar doktorantūras studiju procesa, promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba sekmīgu izstrādi.

Konkursam pieejamais kopējais finansējums: 817 152 euro:

  • BMC pieejamais finansējums – 215 040 euro
  • OSI pieejamais finansējums – 602 112 euro

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 20.  decembris plkst. 24:00

Konkursa nolikums un veidlapas pieejamas šeit: .pdf, .docx 

Konkurss izsludināts Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.