OSI un BMC izsludināto grantu konkursu aktualitātes

Informacija - grantu iesniegšana noslēgusies

Decembra izskaņā noslēdzās Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) izsludinātie grantu konkursi – 15. decembrī beidzās pieteikšanās pētniecības un attīstības grantu un akadēmiskās karjeras grantu konkursiem, savukārt 20. decembrī – akadēmiskās karjeras doktorantu grantu konkursam.

Pētniecības un attīstības granti

Konkursā kopā saņemti 17 pētniecības un attīstības grantu iesniegumi –  9  no tiem sagatavojuši un iesnieguši OSI zinātnieki un 8 BMC zinātnieki.

Veikta visu projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un visi projektu iesniegumi ir nosūtīti zinātniskās kvalitātes vērtēšanai, kuru nodrošina Latvijas Zinātnes padome.

Akadēmiskās karjeras granti

Konkursā kopā saņemti 60 pieteikumi, no kuriem:

  • 40 pēcdoktorantūras grantu  iesniegumi – 22 no tiem sagatavojuši un iesnieguši OSI zinātnieki un 18 BMC zinātnieki;
  • 20 zinātnieku (profesoru) grantu iesniegumi – 11 no tiem sagatavojuši un iesnieguši OSI zinātnieki un 9 BMC zinātnieki.

Veikta visu projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un visi projektu iesniegumi ir nosūtīti zinātniskās kvalitātes vērtēšanai, kuru nodrošina Latvijas Zinātnes padome.

Akadēmiskās karjeras doktorantu granti

Konkursā saņemti un finansēšanai apstiprināti  19 akadēmiskās karjeras doktorantūras grantu iesniegumi.

Konkursi izsludināti Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.