Izsludināts akadēmiskās karjeras grantu konkurss

Latvijas Organiskā sintēzes institūts (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) izsludina akadēmiskās karjeras grantu konkursu.

Akadēmiskās karjeras granti ir individuāli granti, kas vērsti uz projekta pieteicēja akadēmiskās karjeras attīstību.

Ir pieejami šādi akadēmiskās karjeras grantu veidi:

  • pēcdoktorantūras granti – mērķēts konkursa kārtībā iegūstams finansējums Latvijas vai ārvalstu zinātniekam;
  • zinātnieku (profesoru) granti – mērķēts konkursa kārtībā iegūstams finansējums zinātnieku individuālajiem projektiem, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, atbalstot izcilāko zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras sistēmas ieviešanai Latvijā.

Konkursam pieejamais kopējais finansējums: 6 349 280 euro

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 15.  decembris plkst. 24:00

Konkursa nolikums un veidlapas pieejamas: .pdf, .docx, .xlsx

Konkurss izsludināts Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.