Sveicam profesoru Kristapu Jaudzemu LJZA valdes priekšsēdētāja amatā

14. oktobrī (2020) Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) paziņoja par valdes priekšsēdētāja maiņu. Par LJZA valdes prezidentu izraudzīts Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks, vadošais pētnieks, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs profesors Kristaps Jaudzems.

Sveicam un novēlam veiksmi un panākumus!

 

Kristaps Jaudzems OSI strādā kopš 2006. gadā, kad viņš šeit uzsāka maģistra darba izstrādi. Doktorantūras studiju laikā Kristaps ieguva OSI stipendiju, lai 2 gadus stažētos Scripps pētniecības institūtā ASV, Nobela prēmijas laureāta prof. Kurta Vītriha (Kurt Wüthrich) laboratorijā. Promocijas darbu Kristaps Jaudzems aizstāvēja 2011. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē Dr.habil.chem. Edvarda Liepiņa vadībā.

Pēcdoktorantūras studiju laikā Dr. Jaudzems stažējās Scripps pētniecības institūtā, Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē.

Viņa pētījumu fokusā ir topošo zāļvielu darbības mehānismu un zirnekļu zīda proteīnu struktūras-funkcijas-īpašību likumsakarību izpēte, ar mērķi iegūt jaunas zāļu kandidātvielas un jaunus biomateriālus.