Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija

Alons Lends
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: alons.lends@osi.lv

Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas pamatuzdevums ir analītiskā servisa nodrošināšana institūtā. Laboratorijā izmanto virkni fizikālās metodes kā kodolu magnētiskās rezonanses (KMR) spektroskopija, masspektrometrija, rentgenstaru difrakcija, elektronu paramagnētiskā rezonanse (EPR), infrasarkanā spektroskopija, elektroķīmiskās metodes u.c, lai veiktu sintezēto savienojumu struktūras pierādīšanu un raksturošanu.

Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija arī veic molekulu struktūras pētījumus un analizē struktūras sakarības ar savienojumu ķīmisko reaktivitāti, (bio)fizikālajām īpašībām un bioloģisko aktivitāti. Pētījumu virzieni ietver mazu molekulu struktūras noteikšanu, izmantojot KMR, masspektrometriju un rentgenstaru difrakcijas metodes, bioloģisko makromolekulu (proteīnu un DNS) struktūras pētījumus ar KMR, proteīnu-zāļvielu mijiedarbības pētījumus ar KMR, virsmas plazmonu rezonansi un kalorimetriju, famakokinētiskos un metabolisma pētījumus ar šķidruma hromatogrāfijas – masspektrometrijas metodi, oksidēšanās-reducēšanās reakcijas mehānisma pētījumus un elektroķīmisko sintēzi, kā arī brīvo radikāļu pētījumus dzīvnieku audos ar EPR utt.

Izvēlētās publikācijas:

  1. Otikovs M., Andersson M., Jia Q., Nordling K., Meng Q., Andreas L.B., Pintacuda G., Johansson J., Rising A., Jaudzems K. Degree of Biomimicry of Artificial Spider Silk Spinning Assessed by NMR Spectroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. (2017) 56: 12571–12575.
  2. Stepanovs D.,  Jure M.,  Gosteva M.,  Popelis J.,  Kiselovs G.,  Mishnev A. Crystal structures and physicochemical properties of diltiazem base and its acetylsalicylate, nicotinate and l-malate salts. CrystEngComm (2016) 18: 1235–1241.
  3. Leonova E., Sokolovska J., Boucher J.-L., Isajevs S., Rostoka E., Baumane L., Sjakste T., Sjakste N.  New 1,4-Dihydropyridines Down-regulate Nitric Oxide in Animals with Streptozotocin-induced Diabetes Mellitus and Protect Deoxyribonucleic Acid against Peroxynitrite Action. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. (2016) 119: 19–31.
  4. Grinberga S.,  Dambrova M.,  Latkovskis G.,  Strele I.,  Konrade I.,  Hartmane D.,  Sevostjanovs E.,  Liepinsh E.,  Pugovics O. Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS. Biomed. Chromatogr. (2015) 29: 1670–1674.
  5. Turovska B.,  Lund H.,  Lusis V.,  Lielpetere A.,  Liepiņš E.,  Beljakovs S.,  Goba I.,  Stradiņš J. Photoinduced 1,2,3,4-tetrahydropyridine ring conversions. Beilstein J. Org. Chem. (2015) 11: 2166–2170.
  6. Lends A., Olszewska E., Belyakov S., Erchak N., Liepinsh E. NMR and quantum-chemical studies of electrostatically stabilized 1-(N,N-substituted-aminiomethyl)spirobi [3-oxo(2,5-dioxa-1-silacyclopentan)]ates (ES-silanates). Heteroatom Chemistry (2015) 26: 12–28.
  7. Petrova M.,  Muhamadejev R.,  Cekavicus B.,  Vigante B.,  Plotniece A.,  Sobolev A.,  Duburs G.,  Liepinsh E. Experimental and theoretical studies of bromination of diethyl 2,4,6-Trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate. Heteroatom Chemistry (2014) 25: 114–126.