Paveiktais laika periodā no 31.08.2018. līdz 28.02.2019.

  1. Uzsāktas pētnieciskās aktivitātes pirmā darba uzdevuma ietvaros, preklīniskajos kardiometabolo saslimšanu modeļos.
  2. Par projekta iestrādēm un zinātniskajām idejām ziņots starptautiskā tīklošanās pasākumā, COST akcijas EU-CARDIOROTECTION 3. sanāksmē (3.-10. oktobris, 2018, Santorini, Grieķija): Trimethylamine-N-oxide: microbiota-derived cardiometabolic risk marker and novel drug target? Dambrova (Latvia) http://www.cardioprotection.eu/wp-content/uploads/2018/06/COST-meeting-Santorini-Program-11-06-2018.pdf
  3. Dambrova ir līdzautore starptautiskā žurnālā publicētā (IF 4,196) apskatrakstā, kas diskutē par iespējām uzlabot kardiovaskulāro veselību, izmantojot augu polifenolus, kuri ietekmē mikrobiotas sastāvu un, potenciāli arī TMAO līmeņus (Pateicība Izp-2018/1-0081 projekta finansējumam):

De Bruyne T, Steenput B, Roth L, De Meyer GRY, dos Santos CN, Valentová K, Dambrova M, Hermans H. Dietary Polyphenols Targeting Arterial Stiffness: Interplay of Contributing Mechanisms and Gut Microbiome-Related Metabolism. Nutrients 2019, 11, 578; doi:10.3390/nu11030578 https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/578

Publicēts 28.02.2019.