Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.

  • Veikts pētījums par intermitējošās badošanās ietekmi uz trimetilamīna-N-oksīda (TMAO) veidošanos. Parādīts, ka zemas kaloritātes (800 kcal) intermitējošās badošanās rezultātā veseliem brīvprātīgajiem ievērojami, aptuveni 2 reizes, samazinājās TMAO koncentrācija asins plazmā. Tiek plānots eksperimenta turpinājums, lai detalizētāk analizētu efekta cēloņus un molekulāros mehānismus.
  • Projekta izpildē iesaistītā jaunā zinātniece, RSU doktorante M. Vidējā piedalījās 2019. gada Ēnu dienas pasākumā 13. februārī, popularizējot 7 skolēniem farmācijas studijas un pētniecību laboratorijā kā potenciālu nākotnes darba vietu.

Publicēts: 02.03.2020.