Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

Uzsākta sadarbība ar RTU Ūdens pētniecības laboratoriju (prof. T.Juhna), lai pētītu dažādu bakteriālo kultūru augšanas apstākļu ietekmi uz TMAO veidošanās mehānismiem.

TMAO akūto efektu pētījumi tiek turpināti dažādās in vitro, ex vivo un in vivo eksperimentālajās sistēmās. Tiek precizētas TMAO koncentrācijas turpmākajiem eksperimentiem, lai detalizētāk izpētītu TMAO efektus uz dažādiem audiem un to šūnu subcelulārajām struktūrām.

Publicēts: 31.08.2019.