Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019.

  • Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu (vad. pētn. J. Liepiņš) veikti eksperimenti dažādās bakteriālās kultūrās un baktēriju lizātos, ar mērķi labāk izprast mikrobiotas lomu TMAO veidošanās procesā metabolo slimību gadījumā, kā arī iespējamos TMAO līmeņa samazināšanas mehānismus
  • Tiek veikti eksperimenti, lai pētītu aortu endoteliālās funkcijas izmaiņas TMAO ietekmē
  • Projekta publicitāte (Pateicība Izp-2018/1-0081 projekta finansējumam):

a.    M Dambrova, J Kuka 2, M Videja, I Konrade E, LiepinsE.  Trimethylamine-n-oxide – Microbiota-derived Cardiometabolic Risk Marker. RSU International Conference on Medical and Health Care Sciences: Knowledge for Use in Practice. Thematic Conference: Complementarity Principle in Metabolic Disease Researc, Riga, 2019, March 1-3, P.482
http://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/knowledge_for_use_in_practice_abstracts_rev.pdf

b.    M. Dambrova. Meldonium and a Novel cardiometabolic drug candidate methyl-GBB:biochemical mechanisms and biomarkers of activity. The 3rd Sechenov International Biomedical Summit 2019 (SIBS-2019), Moscow, Russia, May 20-21, 2019. https://sechenov-sibs.confreg.org/programma/

Publicēts: 31.05.2019.