Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 30.01.2015.

Projekta mērķis ir radīt jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu patentspējīga pretvēža līdzekļa izstrādei, izmantojot citotoksisko dabasvielu sintētisko modificēšanu un bioloģiskās aktivitātes izpēti.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:
Pārskata periodā turpināta diazonamīda A „labās puses” makrocikla transformācija par diazonamīdu A. Pabeigta 18 stadiju GHFE amināla fragmenta uzstrāde, un iegūti 5 grami mērķprodukta. Sintezēti arī 2 grami BCD indola-oksazola bloka;
Pārskata periodā veikta furāna sintētisko transformāciju izpēte nepiesātināto diolu iegūšanai. Veikti hidroborēšanas, oksidēšanas un Airlendera-Klaizena reakcijas izpēte nepieciešamo produktu iegūšanai. Iesniegts publikācijas manuskripts par C-kvartenāro treonīna atasinājumu iegūšanas un derivatizācijas izpētes rezultātiem;
Pēc proteolītiskas MOAT-MBP proteīna sašķelšanas nebija iespējams iegūt tīru MOAT, tāpēc MBP gēns pārklonēts ģenētiskā konstrukta 5’-galā. Veikta jaunās konstrukcijas (MBP-MOAT) gēna ekspresija E. coli, producētais proteīns ir šķīstošs. Turpmāk paredzēts to attīrīt un proteolītiski sašķelt, lai tālāk izmantotu kristalizācijai ar jaunsintezētajeim ligandiem.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. hab. ķīm. Ēriks Kupče

Publicēts: 02.02.2015.