Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006
Projekta kopējais finansējums – 526 461,15 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 448 847,76 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.11.2013.-30.06.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. ķīm. Ēriks Kupče
Projekta partneris – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Projekta mērķis ir radīt jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu patentspējīga pretvēža līdzekļa izstrādei, izmantojot citotoksisko dabasvielu sintētisko modificēšanu un bioloģiskās aktivitātes izpēti.

Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 30.06.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 30.01.2015.