Paveiktais laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu  izstrāde”

Ir veikti jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādes pētījumi. Pārbaudīta iespēja reducēt hromēna dubultsaiti ar mērķi iegūt dihidroheromēnus.

2.aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Turpināta jaunsintezēto selenofēnkumarīnu citotoksiskā efekta pārbaude in vitro uz vairākām šūnu līnijām. Noteikta perspektīvāko savienojumu spēja ietekmēt šūnu invāziju.

3. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Noteikta  aktīvā savienojuma spēja ietekmēt a-makroglobulīna, E-cadherīna un plazminogēna daudzumu peļu asins plazmā.

4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Tika noteikta savienojumu spēja inhibēt PARP-1 fermenta aktivitāti, izmantojot  tīru komerciālu fermentu.

7. aktivitāte “Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Iesniegts patenta pieteikums „Selenophenochromene phosphonic acids, preparation and use as antiproliferative agents”.

Nopublicēts raksts „Selenopheno[2,3: f]coumarins: Novel scaffolds with antimetastatic activity against melanoma and breast cancer.”

Publicēts: 04.09.2019.