Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C- un 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā  bioloģiskiem pētījumiem sintezēti 27 jauni 2-(2-oksopirolidin-1-il)acetamida atvasinājumi.

2. aktivitāte „In vitro pētījumi”

Veikta sintezēto savienojumu in vitro Sigma-1 alosterisko modulējošo īpašību testēšana, kuru rezultātā tika konstatēts viens savienojums ar Ca+2 jona stimulējošo aktivitāti NG-108 šūnās.

3. aktivitāte „In vivo pētījumi”

Diviem savienojumiem veikta in vivo pretkrampju efektu testēšana, balstoties ar to potenciālo spēju saistīties ar proteīnu SV2A smadzeņu šūnās.

4. aktivitāte “Publikācijas”

Veikta manskripta “Enantioselective synthesis of disubstituted linear and cyclic aminobutyric acid derivatives on the basis of Michael adducts with two stereocentres” sagatavošana un iesniegšana zinātniskajā izdevumā.

Veikta iesniegtā  patenta pieteikuma saskaņošana ar patenta ekspertu.

Publicēts: 04.12.2019.