Jaunu Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru sintēze un attīstīšana Alcheimera terapijai

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir sintezēt un pētīt jaunus E1R atvasinājumus ar pozitīvām Sig1R alosteriskām modulējošām īpašībām.

Sagaidāmie rezultāti: Jauno lineāro un ciklisko E1R analogu bibliotēku sintēze un farmakoloģiskais novērtējums, vismaz 3 zinātnisko rakstu publicēšana un jaunu aktīvo savienojumu patentēšana.

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/292
Projekta zinātniskais vadītājs Dr. chem. Grigorijs Veinbergs
Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 555 764,71 EUR
(ERAF finansējums – 472 400,00 EUR; valsts budžeta finansējums – 41 682,35 EUR)

Publicēts 03.03.2017.