Paveiktais laika periodā no 01.02.2019. līdz 30.04.2019.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 9 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Iepriekš iegūtie 3 MOI kristāli, tika izmantoti šķīdinātāju apmaiņas eksperimentos ar šķīdinātāja maiņu.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas “

Sintezēti 2 MOI  monokristālu veidā ar pietiekamu izmēru, kas satur brīvu aminogrupu.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

MOI kristāliem, kas iegūti pēc šķīdinātāja apmaiņas tika veikta rentgena difrakcijas izpēte uz sinhrotrona (BESSY, Berlīne, Vācija). Diviem kristāliem tika iegūts struktūras atšifrējums.

6. aktivitāte “Kompleksu “saimnieks-viesis” pētījumi starp MOI un analizējamo vielu”

Pašlaik ir izvēlēti 3 daudzsološi MOI, kas uzrādīja apmierinošu stabilitāti nomainot šķīdinātāju. Tie tiek izmantoti kompleksa „saimnieks-viesis’’ iegūšanai ar vielām pēc pētījuma plāna.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Viens maģistrants turpina pētījumus. Viens jauns bakalaura students  ir sācis darbu.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tika gatavota publikācija.

Publicēts 30.04.2019.