Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir radīt jaunu analītisku metodi, kas balstās uz rentgenstaru difrakcijas (RD) analīzi veidojoties kompleksam “saimnieks-viesis” starp organisku savienojumu un kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI), tādējādi atbalstot pētījumus, kas veicina Latvijas Viedās Specializācijas stratēģijas mērķus, zinātnisko un tehnoloģisko cilvēkkapitāla attīstību un uzlabo ekonomikas konkurētspēju, izveidojot jaunas zināšanas.

Monokristālu rentgenstaru difrakcijas (RD) analīze tieši atklāj organisko savienojumu 3D struktūru. Tomēr, ir ierobežojumi, kas ir saistīti ar piemērota izmēra kristālu iegūšanu. Lai pārvarētu tos, mēs plānojam izmantot MOI kā “kristālisko sūkli”, kas absorbēs organiskās viesu molekulas un vienmērīgi noorientēs tās uz poru virsmas, padarot to struktūru viegli nosakāmu ar RD analīzi. Veiksmīgi sakārtoti kristāli, augstas porozitātes un virsmas platības, kā arī modulārā sintēze ar viegli nomaināmiem strukturāliem motīviem, padara MOI par ideālu platformu universālam kristālisko uzņēmējietvaru dizainam. Tiks izveidota MOI bibliotēka, izvēlēta no Kembridžas struktūru datubāzes, un tiks pētīta to adsorbcija plašam analizējamo standartvielu spektram.

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/288
Projekta zinātniskais vadītājs Dr. chem. Kirill Shubin
Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 648 625,08 EUR
(ERAF finansējums – 551 331,31 EUR; valsts budžeta finansējums – 48 646,88 EUR)

Publicēts 03.03.2017.