Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.11.2019.

3. aktivitāte “Modificētās OAT (mOAT)2 un diazonamīda (vai tā fragmentu) strukturālās bioloģijas pētījumi, izmantojot rentgenstruktūras analīes un biomolekulārās KMR metodes“

Pārskata periodā visiem jaunsintezētajiem (5. aktivitāte) strukturāli vienkāršotajiem DZ-2384 analogiem veikti:
1) enzimātiskās saistības mērījumi, izmantojot izotermālās titrējošās kalometrijas (ITC) metodi. Vairāki sintezētie analogi, piemēram, DZA-048, DZA-057 un DZA-060 uzrāda izcilu saistības afinitāti;
2) funkcionālās aktivitātes (tubulīna polimerizācijas veicināšanas) mērījumi  parādīja, ka DZA-060 piemīt pretēja funkcionālā aktivitāte nekā DZ-2384. Attiecīgi, ligandam DZA-060 ir izteikts mikrotubulu destabilizējošs efekts, kamēr DZ-2384 ir mikrotubulu stabilizējošas īpašības.
3) In vitro citotoksicitātes testi 7 vēža šūnu līnijās (HCT116, CT-26, PNC1, MiaPaCa, A549, MCF7, MDA-MB-231).

Vairāki savienojumi (DZA-048, DZA-057 un DZA-060) uzrādīja mikromolāru citotksicitāti uz vairākām šūnu līnijām.

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Pārskata veriodā tika turpināti KMR izspiešanas (konkurences) eksperimenti, lai noskaidrotu DZ-2384 un sintezēto DZA ligandu saistības vietu ar tubulīna T2-RB3 kompleksu. Noskaidrots, ka visaktīvākie ligandi DZA-048, DZA-057 un DZA-060 saistās ar tubulīnu saistības vietā, kura ir atšķirīga DZ-2384 saistības vietas. Atšķirīgā DZA ligandu saistības vieta ar tubulīnu, salīdzinot ar DZ-2384, izskaidro novēroto pretējo funkcionālo aktivitāti, kas raksturīga DZA ligandiem un DZ-2384.

5. aktivitāte “Pretvēža līdersavienojuma izstrāde ar diazonamīdam A līdzīgu darbības mehānismu”

Turpinot strukturāli vienkāršoto DZ-2384 struktūranalogu sintēzi, iegūti 25 jauni savienojumi, kuri izmantoti 3. un 4. aktivitātē.

6. aktivitāte “Projekta rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana”

Publikāciju manuskriptu gatavošana.

7. aktivitāte “Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai uz dizainēto pretvēža līdersavienojumu un tā analogiem”

Patenta pieteikuma sagatavošana.

Publicēts: 04.12.2019.