Paveiktais laika periodā no 01.11.2017. līdz 31.01.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie benzaldehīda atvasinājumu iegūšanas, kas nepieciešami kumarīna septiņlocekļu analogu sintēzei;
  • uzsākts darbs pie kumarīna septiņlocekļu analogu, kas aromātiskajā gredzenā satur aizvietotājus, virknes sintēzes, veikta savienojumu attīrīšana un struktūras pierādīšana;
  • turpināts darbs pie kumarīna septiņlocekļu analogu sintēzes. Iegūta virkne jaunu, līdz šim literatūrā nezināmu, savienojumu, kas aromātiskajā gredzenā satur dažādus aizvietotājus. Šo savienojumu struktūra pierādīta ar KMR analīzēm;
  • veicot dokingu, noskaidrots, ka kumarīna septiņlocekļu analogi, kas aromātiskajā gredzenā satur arilaizvietotājus, arī varētu būt selektīvi CA IX un CA XII inhibitori. Iegūts bromu saturošs septiņlocekļu laktons, no kura tālāk plānots pagatavot arilatvasinājumus;
  • uzsākts darbs pie sintēzes metodes izstrādes arilaizvietotāju ievadīšanai aromātiskajā gredzenā Suzuki reakcijas apstākļos.

Publicēts 01.02.2018.