Paveiktais laika periodā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– 01.07-05.07.2019. norisinājās mobilitātes vizīte uz Montpeljē universitāti Francijā. Vizītes laikā tika apmeklēti semināri ar prof. Ž. Ī Vinumu (J.-Y. Winum), kuros diskutēts par jaunākajām aktualitātēm un sasniegumiem ogļskābes anhidrāžu laukā. Tāpat tika apspriesti līdz šim iegūtie rezultāti projekta ietvaros. Apspriestas dažādas pieejas veiksmīgam ogļskābes anhidrāžu inhibitoru dizainam, kā arī diskutēts par organiskās sintēzes problēmām un to risinājumiem;

– izplānoti potenciālie sulfokumarīna tiēnoanalogu sintēzes ceļi;

– sociālajā portālā “facebook.com” publicēts populārzinātnisks raksts plašākai sabiedrībai par projektu;

– 31.08. – 05.09.2019. dalība konferencē “EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry”, kur prezentēts stenda referāts par paveikto projekta ietvaros;

– uzsākts darbs pie sulfokumarīna tiēnoanalogu sintēzes;

– izstrādāta metode 3-meziloksitiofēn-2-karbaldahīda iegūšanai, kas ir nozīmīgs starpprodukts sulfokumarīna tiēnoanalogu sintēzē. Vispirms tika atrasts piemērotākais nukleofils metilgrupas eliminēšanai, kas šajā gadījumā bija dodeciltiolāts. Tā kā iegūtais spirts bija nestabils, tad tas in situ tika pārvērsts par attiecīgo mezilātu. Noskaidrots, ka 2 soļu reakcijai piemērotākais šķīdinātājs bija DMF;

– veikts bāzu un šķīdinātāju skrīnings mezilāta iekšmolekulārās ciklizēšanas reakcijai par tiēnooksatiīn-2,2-dioksīdu.

Publicēts: 02.10.2019.