Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.10.2017.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veicot dokingu, noskaidrots, ka kumarīna septiņlocekļu analogi varētu būt selektīvi CA IX un CA XII inhibitori. Šo savienojumu bioloģiski aktīvā forma, līdzīgi kā kumarīnu gadījumā, ir kanēļskābes analogs;
  • izpētīta literatūra par kumarīna septiņlocekļu analogu sintēzes iespējām un izplānota  sintēzes shēma;
  • uzsākts darbs pie kumarīna 7-locekļu analogu sintēzes, kā arī izstrādāta metode septiņlocekļu laktona cikla sintēzei;
  • pagatavota virkne benzaldehīda atvasinājumu, kas nepieciešami laktonu sintēzei.

Publicēts: 01.11.2017.