Paveiktais laika periodā no 01.04.2020. līdz 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– turpināts darbs pie sulfonamīdu diarilatvasinājumu sintēzes: izpētītajos Suzuki reakcijas apstākļos veiktas diarilsaites veidošanas reakcijas;

– iegūti diarilatvasinājumi, kas saturēja hlor- vai dihloraizvietotājus dažādās arilgredzena pozīcijās. Tāpat iegūti diarilatvasinājumi, kas saturēja fluor-, trifluormetil-, trifluormetoksiaizvietotājus dažādās arilgredzena pozīcijās;

– veikta starpsavienojumu attīrīšana un raksturošana ar KMR un IS spektriem. Minētajiem savienojumiem veikta arī elementanalīze un noteiktas kušanas temperatūras;

– pabeigts darbs pie sulfonamīdu diarilatvasinājumu sintēzes: Suzuki reakcijas apstākļos iegūti visi plānotie diarilstarpsavienojumi;

– visiem starpsavienojumiem veikta aizsarggrupas noņemšana, tādējādi iegūti 15 jauni oriģināli sulfonamīdu diarilatvasinājumi. Veikta mērķsavienojumu attīrīšana un raksturošana ar KMR un IS spektriem;

– sagatavots manuskripts par arilbenzoksepīnonu sintēzi un iesniegts publicēšanai.

Publicēts: 29.05.2020.