Paveiktais laika periodā no 01.02.2018. līdz 30.04.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

    • turpināts darbs pie kumarīna 7-locekļu analogu sintēzes;
  • veikts Suzuki reakcijas katalizatoru skrīnings, lai atrastu piemērotāko katalizatoru 7-locekļu laktonu arilatvasinājumu iegūšanai, un noskaidrots piemērotākais katalizators. Papildus, veikts šķīdinātāju skrīnings un atrasts piemērotākais šķīdinātājs;
  • iegūti mērķsavienojumi, kas arilgredzena 4. pozīcijā satur metoksigrupu vai fluora atomu. Iegūto savienojumu struktūra apstiprināta ar KMR analīzēm, kā arī šiem savienojumiem tika veikta elementanalīze;
  • turpināts darbs pie kumarīna 7-locekļu laktonu, kas 8. pozīcijā satur arilgrupas, sintēzes. Pētnieciskā darba rezultātā iegūti mērķsavienojumi, kas satur trifluormetilgrupu, kā arī mērķsavienojumi, kas arilgrupas 3. vai 4. pozīcijā satur hlora atomus, un  savienojumi, kas arilgrupas 3. un 4. vai 3. un 5. pozīcijā satur hlora atomus.

Publicēts 02.05.2018.